Medlem och organisation

rättvik bandy cup 2017 Ett landbygdståg genomförs i Stockholm i samverkan med Folkrörelserådet. Över 40 000 deltagare samlas i Humlegården.

ersättning för ärr på benet En landsbygdsriksdag anordnas i Stockholm.

polisen passexpedition stockholm öppettider På stämman i Örnsköldsvik väljs styrelsen på ett år i avvaktan på att nästa stämma skall bekräfta minskningen till 16 ledamöter. Bakom förslaget ligger en oenig styrelse där 8 av 24 ledamöter röstar emot och en avstår.

påven katolska kyrkans högste ledare Ett yrkande från ett Kjell Olsson i Skåne leder till att stämman beslutar att LRF skall arbeta för en snabb anslutning av Sverige till EG.

hyra bil statoil norrtälje Två nya kvinnor väljs in i styrelsen, Eva Tejle-Ekbjörn och Kerstin Vesterlund.

motorsåg jonsered cs 2245 s Avtalsrådet ersätts av ett förbundsråd bestående av ordföranden i riksorganisationerna och länsförbunden samt LRF-styrelsen.

studera engelska i england göteborgs universitet Stämmans beredningskommittéer avskaffas. De fem största branschernas ordföranden får fasta mandat i styrelsen liksom LRF Ungdomens ordförande.

någon förföljer mig Beslut fattas om att inrätta fem regionala servicebolag, Öst, Sydost, Syd, Väst och Nord.

thaimassage malmö öppet söndag Ett samarbetsavtal träffas mellan LRF, TRF och KRF sedan man misslyckats med att få till stånd ett formellt samgående.

patientens rättigheter enligt lrv Alternativa lokaliseringar av LRFs huvudkontor utreds.

vita bönor näringsvärde Brysselkontoret invigs i september av EU-ambassadören Frank Belfrage.

genomförandeplan lss daglig verksamhet mall Thorsten Andersson avgår efter 13 år som VD. Styrelsen utser i juni Leif Zetterberg till ny VD med tillträde 1 november. En ny och bantad arbetsorganisation träder samtidigt i kraft.

fattiga och rika i världen LRF tecknar aktier i Det Naturliga Stegets miljöinstitut.

Politik och samhälle

ersätta ägg med fiberhusk Antalet brukningsenheter är 95 560 och den brukade arealen 2 845 tusen hektar.

restaurante mondongos medellín antioquia Inflationen tar ny fart och uppgår under året till över 10 %. Räntorna blir också mycket höga.

bränt tungan blåsor Regeringskris utbryter sedan regeringen Carlssons ekonomiska krispaket fällts i riksdagen. Ingvar Carlsson bildar ny regering med vänsterpartiets stöd.

ayatul kursi på svenska Riksdagen beslutar i december att Sverige skall söka medlemskap i EG. Samtidigt pågår förhandlingar om EES-avtalet mellan EFTA och EG.

jugoslavien kriget följder Förhandlingarna i Gatt-rundan bryter samman i slutet av året.

djurens vänner göteborg kontakt En stor bondeprotest genomförs i Bryssel med ett trettiotal deltagare från LRF.

tips på jorden runt resa LAG-rapporten, ”En ny livsmedelspolitik” presenteras och riksdagen beslutar enhälligt om en ny jordbrukspolitik. Bland annat avskaffas regleringsföreningarna.

jag hatar hundar den siste överlevaren För LRF innebär det att fokus flyttas från prisförhandlingar till aktiv näringspolitisk bevakning och företagsservice till enskilda lantbrukare. Produktionsorientering ersätts av marknadsorientering. Internationalisering samt miljö- och energifrågor får ökat fokus.

svenska kyrkans internationella arbete gåva Finansieringen av den stora spannmålsskörden med 1 miljon ton i överskott blir en stor jordbrukspolitisk tvistefråga.

festkläder herr göteborg Utformningen av omställningsstödet leder till tvist om återbetalningskrav, omfattningen av programmet samt vilken alternativ användning av åkern som skall tillåtas.

Ekonomi och affärer

verksamhetschef lön privat Agro Management som skall förse lantbrukskooperationen med chefer startas.

hamburgare högrev bringa Samtliga affärsdrivande enheter/dotterbolag, Konsult (fd Driftsbyrån), Juridiska byrån, Skattebyrån, Lantbrukets Utredningsinstitut, Media (fd Tidningsavdelningen), Lantbrukets Avbytartjänst, Skogs- och Lantbrukshälsan, Samköp, Sånga Säby, Skog, Turism och Agro Management samlas i LRF Holding AB.

lätta cellförändringar och gravid I december 1990 bildas LRF Media AB (fd Tidningsavdelningen).

snabbt frukostbröd utan jäsning LRF Turism startas under året och styrelsen anslår 6 mkr till verksamheten.

köra bil i usa på svenskt körkort LRF deltar i bildandet av TV4.

var köper man bittermandelolja LRF beslutar avveckla sitt engagemang i BioInvent. Bolaget säljs delvis till Norsk Hydro och delvis till SLR. Svanova Biotech säljs till Procordia.

george c scott wikipédia Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB säljs till Svensk Fondförvaltning.

Kooperation och marknad

chokladglasyr till tårta Ett uppdrag lämnas till Carta Strategic Center att göra en studie av nödvändiga utvecklingsåtgärder som kan stärka lantbrukskooperationen på marknaden.

organisk kemi nomenklatur övning Arne och Margot Berglund donerar ytterligare 3 mkr till fonden för kooperationsforskning. En professur i kooperationsforskning kan inrättas vid SLU.

fälthare skogshare skillnad Grönsaksodlarnas Riksförbund, GRF, blir medlem i LRF.

saker man kan göra ute själv Författare: Jan de Woul