Medlem och organisation

försäkring lätt mc pris Stämman antar handlingsprogrammet ”Sveriges Bönder – steget före” som plattform för ökat konsumentförtroende och exportsatsningar. En annonskampanj inleds på temat ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk”.

diskoteksbranden gärningsmän flashback 10 000 medlemmar deltar i studiekampanjen ”I Europa”.

längsta icke sammansatta svenska ordet Omfattande skördeskador inträffar främst i Götaland och över 300 mkr utbetalas från Skördeskadeskyddet.

fri tandvård region skåne De första mer betydande arealerna med Salix skördas.

försäljning av dotterbolag koncernredovisning LRF Ungdomens stämma antar ett policydokument rörande det framtida arbetet för unga bönder.

dvärghamster till salu blocket LRF blir associerad medlem i COGECA. Medlem i COPA blir LRF först när Sverige blir medlem i EU. LRF Ungdomen blir associerad medlem i ungdomsorganisationen CEJA.

tillståndsenheten stockholm blanketter Den svenska gården utanför Moskva invigs och blir ett skyltfönster för svensk lantbruksteknologi och ett utbildningscentrum för ryska bönder.

Politik och samhälle

försvinnandet av my En valutakris uppstår i slutet av året och räntan blir snabbt skyhög. Flytande kronkurs och två krispaket får negativa effekter för jordbruksekonomin.

imorgon när kriget kom pocket En jordbrukspolitisk reform beslutas i EU med kraftigt sänkta spannmålspriser, träda och arealbidrag.

äventyr upplevelser skåne På svenskt initiativ bildas IFAPs miljökommitté med Bo Dockered som ordförande.

vad är typiskt för växter En anpassning av svensk jordbrukspolitik till CAP inleds. Systemet med inlösen av spannmål förlängs och fortsatt arealbidrag utges till växtodling. Prisregleringsavgifterna avskaffas och likaså proteinfoderregleringen.

stressad häst ridning Skogspolitiska kommitténs betänkande leder till att miljöfrågorna får en ökad tyngd i skogspolitiken.

fårösunds fästning hotell restaurang ab Den förhatliga skogsvårdsavgiften avskaffas. Skattebelastningen minskar därmed med 200 mkr.

bloomberg tv kanalları LRF presenterar ett program för regionalpolitiskt stöd till skogs- och mellanbygder i södra Sverige vilket sedan kommer att ligga till grund för svenskt krav om LFA-stöd.

Ekonomi och affärer

oliver queen wikipédia Farmartjänstföretagens Riksförening bildas.

radera hämtade filer mac Verksamheten i LRF Turism och LRF Skattebyrån avvecklas under året.

koksaltlösning katt sår 25 mkr investeras i ett nytt kök på Sånga Säby. Verksamheten inriktas mot en renodlad kursgård. Jordbruket arrenderas ut.

ir tempmätare biltema Lantbrukets Utredningsinstitut bolagiseras och verksamheten samordnas i fyra affärsområden, Lantbruk, Företag, Storhushåll och Marknad.

invånare i sveriges kommuner 2014 LRF etablerar Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring Försäkringsaktiebolag (LTF sak och liv). Tidigare har verksamheten bedrivits genom det delägda Agria och Nya Liv.

Kooperation och marknad

romantiska citat på spanska Den kooperativa idédebatten intensifieras genom satsningen på utbildningsprojektet ”Idéer som håller” och som riktar sig till yngre förtroendevalda.

halvårskalender 2016 excel Regeringen avsätter 60 mkr för exportfrämjande satsningar på livsmedel under en fyraårsperiod. LRF, lantbrukskooperationen och Exportrådet fördelar pengarna.

sök registreringsnummer bil Ett nytt konsumentpolitiskt handlingsprogram antas av stämman.

hur sätta kakel i kök Författare: Jan de Woul