Medlem och organisation

reporter svt sörmland En stor satsning på gemensam ledarutveckling för förtroendevalda för LRF och föreningsföretagen under drygt tre år planeras.

hawaiian tropic tanning oil für solarium En budkavel om äganderättsfrågorna genomförs i landet. Ersättningsfrågorna lyfts särskilt fram.

sandåkerns sk fotboll p00 LRF deltar tillsammans med bland andra SLA och Kommunal i ”Framtidståget” för att väcka ungdomars intresse för yrkesval inom de gröna näringarna.

väder alcudia mallorca mars Reinhold Lennebo utses till ny VD från den 4 juni efter Leif Zetterberg. Kent Torwald lämnar sin befattning som vice vd.

spooks väst hööks LRF får en ny hemsida www.lrf.se som bygger på en gemensam teknisk plattform för LEAB med dotterbolag. Jobbsidan www.gronajobb.se lanseras.

förbättra ikea 220x8 LRFs stadgeutredning presenteras. Frågor som särskilt diskuteras är demokratin, stämmans längd, förbundsrådets och kommungruppernas ställning, maktfördelningen mellan stämma och styrelse samt styrelsens sammansättning.

allsång på skansen 2014 youtube Den första tvådagarsstämman hålls i Göteborg.

katten kräks galla Riksförbundsstämman lägger fast rollfördelningen mellan LRF och föreningarna så att LRF svarar för näringspolitik och företagsutveckling och föreningarna för affärerna.

runt hörnet frisör sundsvall Stämman ger tydligt besked om att man skall slå vakt om LRF-modellen.

hur dämpar man oro Stämman godkänner styrelsens förslag till stadgeändring rörande medlemskap för vissa organisationer och företag inom jord och skog (företagsmedlem).

marcus ericsson caterham lön Stämman antar ett uttalande om att ”Stoppa våldet mot Sveriges djuruppfödare!”

såsom i himmelen låtlista Södra Älvsborgs Husdjur utesluts som organisationsmedlem i LRF förening u p a på grund av vägran att betala den fastställda serviceavgiften.

någon annan gång engelska Sveriges Bönder Hjälper fusionerar med Kooperation Utan Gränser. LRF tillskjuter 2,8 mkr inklusive insamlade medel till Kooperation Utan Gränser.

Politik och samhälle

nattens drottning skötsel EU-kommissionen presenterar sina förslag till jordbrukspolitiska reformer i sin Mid Term Review (MTR). LRF förordar gårdsmodellen och en full frikoppling av arealersättningar.

flygplats växjö jobb En kommitté tillsätts för att se över miljöbalken. Avvägningen mellan miljö- och produktionsintresset, ersättningsrätt och skyddet för jordbruksmark är viktiga frågor.

sängkappa 180 grå Styrelsen beslutar att analysera framtidsutsikterna för olika produktionsgrenar samt föreslå strategiska mål för respektive produktionsgren.

svart dykande fågel Debatten om djurtransporter och nya regler för sådana leder till att LRF preciserar sin syn på hur sådana bör ske och markerar samtidigt att transporter av levande djur är ofrånkomliga i jordbruket.

best western nära liseberg Den statliga utredningen om uppfödning av pälsdjur presenteras. Utredningen är positiv för näringen men den allmänna opinionen är fortfarande negativ till pälsdjursuppfödning.

mexikanska monarkin södra vägen Översvämningar i Stångån och Emån skapar stora problem för lantbruket i östra Småland.

pensionsförsäkring enskild firma Djurrättsaktivister terroriserar en chinchillafarmare i Halland.

Ekonomi och affärer

briggs stratton förgasare Lantmännen köper aktier av LRF i Agroetanol AB och får därigenom 91 % av bolaget.

snö på engelska LRF säljer sina aktier i Mandamus till finansmannen Roger Akelius.

gymma större rumpa Sågverksbolaget Mindab går samman med AssiDomän Timber AB och bildar skogsindustriföretaget Royal Star som senare blir Setra. LRF äger därmed 25 % Setra.

ödlor i thailand Arbete med att finna en extern finansiär i Spira fortsätter. HK Ruokatalo avböjer delägarskap.LRF apporterar in Tallegg till Spira för att stärka Spiras balansräkning.

bronkit barn hur länge Spira förvärvar Lantmännens dotterbolag Sörmlandskyckling. En tvist om den ekonomiska situationen i Sömlandskyckling uppstår.

attackerar lodjur människor LRF säljer sina aktier i Sardus AB och HK Ruokatalo.

intersport underställ craft Den gamla konflikten mellan LRF och intressenterna i Brattåsskogen löses genom att LRF Skog AB förvärvar återstående skogsmarksareal.

Kooperation och marknad

tårta barnkalas enkel Det svenska kocklandslaget tar guld i det internationella världsmästerskapet i matlagning.

ikea lampa strömförande LRF ställer ekonomiska garantier inför Spannmålsodlarföreningens överklagande av den så kallade sprutmålsdomen mot KF. Beslutet leder till kritik från det ekologiska lantbruket.

fisksoppa kokosmjölk krossade tomater Beskattningen av insatsemissioner ändras så att det blir ekonomiskt möjligt för ekonomiska föreningar att återföra kollektivt kapital till medlemmarnas individuella insatskapital.

vaktmästare skjuten malmö flashback 40 000 grisar måste slaktas till följd av ett salmonellautbrott orsakat av smittat foder från Lantmännens Norrköpingsanläggning.

bästa området att bo i göteborg Författare: Jan de Woul