Medlem och organisation

stopp i handfatet vad göra Stämman utser Lars-Göran Pettersson till ny förbundsordförande efter Caroline Trapp.

grand hotel saltsjöbaden spa pris Nya normalstadgar för regioner antas liksom regler för individmedlemskap i LRF och intressemedlemskap i LRF.

kontrolluppgifter lön mall LRF avsätter 250 miljoner kronor till kraftsamlingsaktiviteter som ska stimulera de enskilda medlemmarna att utveckla sina verksamheter i arbetet mot vision 2010.

parasoll med myggnät ikea 10 kraftsamlingsverkstäder genomförs runt om i landet med 2 500 deltagare.

bryggeriet göteborg ägare 18 regionala företagarcoacher rekryteras och alla medlemmar erbjuds ett framtidssamtal.

liten knöl på huvudet bebis Satsningen Rätt försäkrad LRF-medlem skall skapa en trygg grund för medlemmarna att utveckla sina företag.

min bebis gnäller i sömnen Styrelsen beslutar entlediga VD Reinhold Lennebo och utser chefen för Utveckling & Politik Karl Gunnar Burman till ny verkställande direktör den 15 september.

steven gerrard bok på svenska LEAB får en ren tjänstemannastyrelse och blir ett administrativt redskap för verkställighet av LRF-styrelsens beslut.

spärra telefonnummer telia Ett effektiviseringsprogram leder till att 45 miljoner kronor sparas i kärnverksamheten.

närakuten huddinge centrum Styrelsen beslutar under stor vånda att LRF efter 35 år på Klara Östra Kyrkogata 12 skall flytta till nya lokaler i kvarteret Glädjen 12 på Kungsholmen.

knäckig äppelpaj jenny Den oberoende granskningen av Spiraaffären redovisas för stämman och läggs till handlingarna utan större diskussion.

Politik och samhälle

stora händelser 2017 Övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 medför att antalet brukningsenheter skenbart ökar till ca 75 000, men också åkerarealen påverkas i viss utsträckning.

välsignelsen josefina gniste Dieselskatten sänks efter många års politiskt arbete. Två kronor per liter går tillbaka till bönderna av en totalskatt på nära 3,70 kronor per liter.

eftergifter på engelska Natten mellan den 8 och 9 januari drar orkanen Gudrun in över södra Sverige. Stormen fäller 75 miljoner kubikmeter skog, varav drygt hälften tillhörde medlemmar i Södra Skogsägarna. LRF genomför en stor manifestation på Sergels torg för de drabbade skogsägarna med 6 000 skogsägare från hela Sverige.

finns morden i midsomer på netflix En utvärdering av ramavtalen avseende el- och teleledningar görs och leder till att dessa sägs upp till omförhandling. Några nya avtal träffas inte.

existentiella frågor inom vården En energipolicy tas fram för att bland annat hantera målkonflikten mellan billig energi och behovet av ekonomiska styrmedel för att främja produktionen av bioenergi.

dagens samhälle sd Opinionen i genteknikfrågorna bland konsumenter och bönder föranleder LRF att se över sin syn på genteknik och en policy fastställs.

cortenstål rör pris Djurskyddsmyndigheten inleder en översyn av djurskyddslagen som föranleder ett omfattande arbete med att ta fram näringens synpunkter.

ansvarstagande översättning engelska Inför valet 2006 erbjuder LRF politikerna: ”Vi kan ge Sverige ny energi och 35 000 nya jobb”.

port 73 haninge frisör Ramen för miljö- och landsbygdsersättningar höjs till 4,8 miljarder kronor per år.

upplupna intäkter på engelska Styrelsen beslutar anta en landsbygdsstrategi.

Ekonomi och affärer

apans år 1980 Spira får ny ägarkonstruktion där LRFs ansvar stegvis fasas ut. Spira ändrar namn till Lantmännen Kronfågel Holding AB. LRF äger 9 % och Svenska Lantmännen 91 % av bolaget.

hollandia malmö öppettider Renodlingen av LRFs strategiska aktieinnehav i utlandet avslutas i och med försäljningen av innehavet i det litauiska mejeriföretaget Pieno Zvaigzdes.

st gallen schweiz universität LRF avyttrar sitt innehav i FöreningsSparbanken med en betydande realisationsvinst för koncernen.

särskild handräckning avhysning LRFs avvecklar sitt ägande i Feelgood AB.

jardim botânico funchal botanical garden Den norska tidningskoncernen Schibstedt förvärvar LRFs aktier i TV 4.

delat barnbidrag inte överens LRF investerar 100 Mkr i ett nytt fastighetsbolag, Diös Fastigheter AB med inriktning på fastigheter i norra Sverige.

snabblagad mat med få ingredienser LRF säljer sin andel av marknadsundersökningsföretaget Univero AB.

agenda 2030 mål 11 LRF säljer LRF Leasing AB till FöreningsSparbanken.

alla människors lika värde lag LRFs inlöser utestående aktieindexobligationer som haft en uppgång på 11 respektive 15 procent.

gåten ragnarok stream free Dotterbolagen i LRF Holding flyttas tillbaka till LEAB.

recept fläskfile bacon champinjoner Upplev landet i Sverige AB läggs ner och verksamheten integreras i avdelningen Utveckling och politik.

rosengårdsbadet öppettider 2017 Författare: Jan de Woul