gefüllte eierhälften klassisch Medlem och organisation

denise rudberg de sju som såg Stämman beslutar om ändrade stadgar som bl a innebär att mandatfördel-ningen på stämman ändras så att regionerna utser 105 fullmäktige och organisationsmedlemmarna 45 (tidigare 75/75). Samtidigt bekräftas att LRF skall fortsätta att vara en sammanhållen bondeorganisation för indi-vid- och organisationsmedlemmar.

lejonkungen låtar text Stadgeändringen medför också krav på individmedlemskap i LRF för att vara valbar till förtroendeuppdrag inom LRF - såsom att vara fullmäktig på stämman - samt att stadgarnas anvisningar till valberedningen justeras så att alla fasta styrel-semandat tas bort.

tekniska kontoret strömstad En satsning inleds på att erbjuda ett mer attraktivt intressemedlemskap i LRF för närstående or-ganisationer.

fyller på korsord LRFs vision kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv.

brandvägg macbook air LRF inleder ett samarbete med E.ON om biogasutveckling.

ont i magen efter måltid bebis Anders Källström efterträder i oktober KG Burman som VD och koncernchef i LRF.

Politik och samhälle

litade gud på jobbet Sverige är ordförandeland i EU under andra halvåret.

anderssons rör ystad Riksdagen beslutar att avveckla skatten på handelsgödselkväve fr o m 2010.

sluta röka tabletter champix pris Regeringens klimatproposition för perioden 2011-2015 innehåller flera förslag som är negativa för företagen i de gröna näringarna. Återbetalningen av dieselskatt för arbetsmaskiner urholkas och växthusnäringens energibeskattning skärps.

jag har gått upp spanska Förnybart.nu, ett samarbete mellan LRF, Naturskyddsföreningen och Tällberg Foundation lanse-ras.

prova c more en månad En dialog inleds med Sveriges Konsumenter.

måla gips stuckatur En intensiv diskussion förs om den offentliga upphandlingen av mat till skolor och vårdinrätt-ningar m m.

italiensk restaurang örebro LRF startar en jämställdhetsakademi med Lars-Göran Pettersson som ordförande.

födelsedagspresent pojkvän 24 år Jordbruksverkets utbetalningar av EU-ersättningar försenas för många lantbrukare.

sålda hus i kåbo uppsala LRFs plattform inför 2010 års riksdagsval fokuserar på mat, jobb samt klimat och energi.

växtcell cellkärna funktion LRF anordnar en CAP-konferens med deltagande av bl a EUs jordbrukskommissionär, jord-bruksministern och COPAs ordförande.

dessau wörlitz garden kingdom Djurrättsaktivisters olagliga intrång på grisgårdar leder i november till den s k griskrisen, som sätter LRFs krisorganisation på prov och där många enskilda medlemmar drabbas. Styrelseleda-moten Lars Hultström avgår som en följd av intrången på hans gård.

Kooperation och marknad

om man äter för mycket fibrer Uppmärksamheten kring grisuppfödningen till följd av djurrättsaktivisters intrång på svenska grisgårdar påverkar inte mätbart konsumenternas matval till jul.

gravid v 36 så trött Sigill Kvalitetssystems klimatmärkningsprojekt röner internationell uppmärksamhet.

hårddisk ssd test Mjölkproduktionen dras med svag lönsamhet.

barnkonventionen barn med funktionsnedsättning Författare: Peter Lundberg