Medlem och organisation

billiga väskor online shop LRF har vid årets utgång 171 807 individmedlemmar och har därmed ökat sitt medlemsantal 15 år i följd.

ventilationsgaller till kök Lars-Göran Pettersson avgår som förbundsordförande efter sex år. Som ny ordförande väljer stämman Helena Jonsson.

münchen geyerstr 14 Efter ett omfattande utrednings- och förankringsarbete är LRFs livsme-dels- och energistrategier mogna att föreläggas stämman, som beslutar att strategierna skall börja genomföras.

kursplan idrott och hälsa Det avgångsvederlag till förbundsordföranden som infördes 2004 avvecklas – istället höjs det fasta årsarvodet.

sviker på engelsk Ersättningarna till förtroendevalda justeras så att de framgent följer löne- och kostnads-utvecklingen i samhället; bl a uttrycks styrelsens fasta arvode i prisbasbelopp.

samsung galaxy s7 väska LRF byter auktoriserade revisorer från KPMG till Ernst & Young.

nu pratar du i nattmössan Genom en stadgeändring blir kommungruppen ett stadgeenligt organ i LRF.

regler vinterdäck mopedbil Diskussioner om utvecklad branschsamverkan på köttproduktionsområdet leder bl a till bildandet av LRFs Husdjursdelegation samt att intresseföreningarna på området blir nationella intresse-medlemmar i LRF.

stranzl gleisdorf öffnungszeiten LRF handlar upp en medlemsförsäkring skog och beslutar om en strategi för medlemsförsäk-ringar.

gräsklippare el stiga En strategi för LRFs medlemsutveckling läggs fast.

för varandra engelska Årets medlemsundersökning visar att rekordhöga 71 procent av medlemmarna är nöjda.

sveriges totalförsvar består av två delar vilka Bonnagolfen läggs ned efter 46 år.

evelina johansson norrköping LRFs regioner i Skaraborg, Väst och Sjuhärad slås samman till LRF Västra Götaland.

Politik och samhälle

snor åt sig LRF deltar aktivt i arbetet för att bilda World Farmers´ Organisation, IFAPs efterföljare. WFO håller sin första kongress i Sydafrika

växter översättning engelska LRFs ordförandeskap i NBC avslutas med ett utvidgat presidiemöte på Sånga-Säby i månads-skiftet augusti/september.

kulak ağrısına soğan suyu ibrahim saraçoğlu Vargfrågan diskuteras intensivt internt och i den allmänna debatten.

digitala mätare 52mm Förbundsordförande Helena Jonsson tar plats i regeringens Framtidskommission.

samsøe samsøe skindjakke herre Beslutet att införa ”suggpengen” är ett viktigt politiskt genombrott.

muster für mützen häkeln Regeringen tillsätter en utredning om förenklingar i Miljöbalken.

if metall löneavtal 2012 LRF deltar i Jordbruksverkets nyinrättade Växtskyddsråd.

bästa pris cashewnötter Telia avbryter nedmonteringen av det fasta telenätet till dess fungerande ersättningsteknik finns.

pröva på yoga stockholm 8 000 lantbrukare krävs på återbetalning av tidigare utbetalt gårdsstöd åren 2005-2007.

Ekonomi och affärer

kycklingfärsbiffar med fetaost LRF startar det helägda dotterbolaget Macklean Strategiutveckling AB.

nöjen stockholm april 2018 LRF säljer sin ägarandel i Setra till Mellanskog.

björn axen shampoo kicks Beslut fattas om en utbyggnad av hotelldelen på Sånga-Säby.

sköt sig själv i direktsändning En strategisk satsning görs för att stärka Svenskt Sigill-märket och anpassa det till ändrade förut-sättningar.

jul jul strålande jul noter gratis LRF initierar bildandet av vindkraftskooperativet Företagskraft.

Kooperation och marknad

satsa på sjöfart Arla och Milko fusionerar efter att Milko dragits med lönsamhetsproblem under en tid. Arla fus-ionerar också med kooperativet Hansa Milch i norra Tyskland och får därmed ägare i tre länder.

marcus och martinus åldersgräns Åke Hantoft blir ordförande i Arla Foods.

polis lön 2015 På initiativ av LRF och Svenskt Kött träffas en bred branschöverenskommelse om en frivillig svenskmärkning i butik av all köttråvara.

kort hår kvinna 2013 Intresse från Kina för den svenska modellen för familjeskogsbruk leder till ett samarbetsavtal med LRF Skogsägarna.