anledningar till skilsmässa Igelösa-Odarslövs RLF-avdelning i Skåne bildades år 1932.

särskilt högriskskydd mens Ordföranden:

psykisk status bedömning 1932–1952 Sigurd Bengtsson

mms inställningar via sms telia 1952–1975 Sven Erik Svensson

expertkyl förvaltning i göteborg ab 1975– Nils-Bertil Offesson

bästa sparräntan med insättningsgaranti 2014 I vår avdelning Igelösa-Odarslövs LRF avd. har vi många dokument bevarade sedan de senaste 50 åren. Vi är en liten avdelning men vi har under denna tid varit väldigt aktiva. Tyvärr så sätter landsbygdsutvecklingen sina spår och nu sviktar medlemsantalet.

miljöersättning för betesmarker och slåtterängar I samband med vårt 50-årsjubileum 1982 gav vi ut en liten skrift om bygdens förhållande under 50 år.

operera ögonen risker Under den svåra tiden för jordbruket på sextio- och sjuttiotalet motionerade vi om olika ämnen angående jordbruk och landsbygd. Vi har mycket dokumenterat om bygden. Jag är beredd att lämna mer information.

miljöpartiet partiprogram 1994 Inlämnat 2011-02-17 av:
Nils-Bertil Offesson
Östra Odarslöv 22592 Lund
Tel 046-98022
e-mejl: [email protected]
Lokalavdelningsordförande