burger king växjö Under regleringstiden hade mäktiga Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, styrt och ställt i mejeribranschen. I den nya verkligheten skulle branschorganisationen i stället arbeta på uppdrag av företag i branschen.

är läxor bra eller dåligt ”SMR skulle utföra tjänster som enskilda företag inte klarade eller som SMR ansågs klara bättre”, berättar Sven Malmström, SMR:s sista vd.

Från ko till konsument

skriva uppsägning av lägenhet Parallellt fanns Svensk Husdjursskötsel, SHS, riksorganisation för husdjurs- och avelsföreningar, för att främja mjölk- och köttproducenters ekonomiska intressen. I mitten av 1990-talet belystes jordbrukets etiska frågeställningar, till exempel miljö, djurhållning, slam på åkerbruk och avelstekniker. Kvalitetsfrågorna rörde fler och konsumenters intresse ökade för djur, djurhälsa och miljö.

amerikai magyar baptista gyülekezetek Insikten att frågor runt mjölk blev viktigare fick Sven Malmström och Lennart Andersson, vd vid SHS i Eskilstuna, att fusionera mejerisidan och husdjurssidan till en ny spetsig organisation med slagkraftigt namn: Svensk Mjölk.

stellan skarsgård river season 2 ”En fusion ska motiveras av samband och helhet. Så föddes Svensk Mjölk”, säger Sven Malmström, Svensk Mjölks första chef. Detta var modernt tänkande 1996-97: Tuffa tider möts tillsammans i en starkare organisation. Under kommande 15 år ägnade Svensk Mjölk väsentlig kraft åt opinionsbildning för att bearbeta opinionen och politiken om mjölkens nytta.     

Kunskap och expertis

hemmets journal korsord lösning För Lennart Andersson, vice vd i Svensk Mjölk, var den nya överbyggnaden för svensk mejerinäring en gemensam kunskaps- och expertorganisation:

låna pengar snabbt utan fast inkomst ”Vi ville öka intresset och förbättra kunskapen om mjölk som livsmedel. Vi såg till att regelverk, lagar, förordningar och politik gynnade bonden. Helheten – mjölkens väg från ko till konsument - var fusionens idé.”

vädret teneriffa mars Svensk Mjölk avvecklades inför 2013, mejerisidan och husdjurssidan, som inte varit enkla att sammanföra, separerades och blev LRF Mjölkrespektive Växa Sverige.

1m3 stjälpt mått Hans Åke Hammarström, LRF Mjölks första chef.

tecken på sexuellt utnyttjade barn                       ”Växa Sverige ska utveckla rådgivning till företagare som vill skapa bra mjölkgårdar. LRF Mjölks uppgift är att säkerställa kunskapskedjan – från gården till bordet - i den nya världen och att hålla ihop branschen i ett antal policyer.”

eurosport tablå sverige Numera gäller för svensk mejerinäring att antalet gårdar och bönder minskar. Det finns mindre mjölk att finansiera branschorganisationer med. Det gör att företagarna måste bli skickligare på att driva sina gårdar, vilket ställer ökade krav på företag som ska finansiera och serva dem.

mörkbrun med ljusa slingor ”Det tror jag är rätt utveckling och det leder till att svenskt jordbruk kommer att stå starkt i förhållande till omvärlden”, säger Hans Åke Hammarström.

säkerhetsventil varmvattenberedare bauhaus Författare: Christer Isaksson