björnkollen 3 mars LRFs högsta beslutande organ är den årliga riksförbundsstämman med totalt 150 valda fullmäktige. 70 procent väljs av regionförbunden och 30 procent av organisationsmedlemmarna.

ruths gränd 3 torshälla Riksförbundsstämman väljer förbundsstyrelsen som utför de uppdrag som stämman beslutat om. Förbundsstyrelsen är styrelse för två juridiska personer: LRF ideell förening och LRF förening upa.

mången växer på myren Lantbrukarnas Ekonomi aktiebolag, LEAB, är dotterbolag till upa-föreningen och verkställer styrelsens beslut. LEAB är även moderbolag för LRFs dotterbolag.