konferens väven umeå Resultaten från Gård & Djurhälsans undersökning visar att i de 25 % bästa besättningarna har antal producerade grisar per årssugga ökat från 26,9 till 27,6. Ser man till ett medeltal av antalet smågrisar per sugga och år så har det skett en ökning med nästan en hel gris, från 24,2 till 25,1. Skillnaden i effektivitet mellan de 25 % bästa besättningarna och de 25 % med lägst produktion är 6,3 producerade smågrisar per årssugga. Det visar att det finns stor utvecklingspotential för effektivare smågrisproduktion. 

västerviks sjukhus gyn Enligt underlaget har antal besättningar ökat med 30 % och antal suggor med 34 %.

medmera poäng fritidsresor Bakom de fina resultaten står givetvis duktiga grisuppfödare men även det branschgemensamma arbetet med Handlingsplan Gris och Produktivitetspengen har bidragit genom ett ökat fokus på produktionsuppföljning och produktivitet i svenska smågrisbesättningar.

värdera företag gratis Medeltalen för svensk smågris- och slaktgrisproduktion för 2015 är framräknade från uppföljningsprogrammen PigWin Sugg och WinPig.

sexuell hälsa och välbefinnande halveringstid på oxascand