glasögonbågar barn hello kitty När man som grisföretagare nyinvesterar kan ett tilläggsavtal som reglerar prissättningen mellan slakteriföretag och producent både underlätta finansieringen och minska risken. Nu finns det ett exempel på en sådan avtalsmodell för grisföretagare. 

sängkappa 160 säng Avtalet är utformat  som ett tillägg till ett grundavtal  mellan slakteriföretag och grisföretag. Avtalsmodellen är framtagen för att underlätta  nyinvesteringar och ge en grundsäkerhet under framförallt de fem första åren. Ett avtal minskar risktagandet för grisföretagaren och kan därmed även underlätta finansiering. Avtalsmodellen kan även inkludera kund till slakteriföretaget för delat risktagande.

ändrat förfogande schenker LRF Kött och LRF Konsult har arbetat framkontonummer swedbank försäkringskassantillsammans med slakteriföretag. Motsvarande exempel på avtalsmodell planeras även för nöt- och lammköttsproduktion.