Nöt

rymning från alcatraz Avräkningspriset under 2014 var något lägre än under 2013.  Men en stark efterfrågan på svenskt nötkött ledde till en positiv utveckling av avräkningspriset under 2015. Den starka efterfrågan påverkade också livkalvspriserna, något som syns framför allt 2015. Den svensk nötköttsproduktion ökade under 2014 med drygt 4 % tack vare en ökad konsumtion och export, samt en minskad import.

ünlü ressamlar isimleri De svenska företagen i statistikunderlaget visar på hög produktivitet. Den syns i form av hög daglig tillväxt i ungnötsföretagen, tack vare djur som växer bra på hög andel grovfoder.

hundnamn på c Det märks av ett högt kostnadsläge i dikalvsproduktionen. Trots det visar de gårdar som deltar på god lönsamhet, tack vare höga marknadsintäkter men också höga stödnivåer.

lørdags lotto vindertal jokertal Utmaningar framåt för nötköttsföretagen kan bli stödreformen samt bristen på kalvar till följd av minskat antal mjölkkor.

Gris

sprängskisser stiga villa Den svenska grisproduktionen har under flera år minskat, både avseende antalet grisar och antalet besättningar. Undre 2014 och 2015 har svensk grisnäring förstärkt sin position på hemmamarknaden. Det är bland annat tack vare konsumenternas uppmärksamhet på användningen av antibiotika, där Sverige avviker mycket i förhållande till övriga EU. Detta har lett till minskad importvolym, framför allt från Danmark, och svenska avräkningspriser som ligger klart över de tyska och danska avräkningspriserna.

högsta berg sverige Utmärkande för svensk grisproduktion är det goda hälsoläget och den låga antibiotikaförbrukningen. Det är ett resultat av konsekvent och målinriktat arbete med förbyggande djurhälsohälsovård under lång tid. Tack vare hälsoläget, bra avelsmaterial och skickliga grisföretagare har de svenska slaktgrisarna en topplacering bland de jämförda länderna avseende daglig tillväxt, medan antalet producerade smågrisar per sugga och år ligger sämre till,  mycket beroende på den höga smågrisdödligheten. 

förhandla bort på engelska - Det är glädjande att se en ökad efterfrågan på svenskt kött från konsument. Detta syns både hos nötköttsproducenterna och hos grisproducenterna, där avräkningspriser och marknadsandelar har ökat. Men vi måste fortsätta vårt arbete med att stärka konkurrenskraften, inte minst inom smågrisproduktionen, där antalet smågrisar per årssugga behöver komma upp i samma nivå som i våra konkurrentländer, säger Margareta Åberg ansvarig för grisfrågor LRF Kött.

tåg paris bordeaux Rapporten skylla mig själv engelska är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.