Mål 2018:

  • Genomförande av måste man brinna för sitt jobb har skapat tillväxt
  • Ny handlingsplan klar
  • Fortsatt upparbetade samarbetsformer med Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan
  • Ökad kännedom om LRF Kötts verksamhet bland lammproducenter genom aktiv kommunikation internt och externt
  • Aktiv kommunikation om mervärden och samarbete med marknadsaktörer har lett till ökad efterfrågan och värde för svenska lammproducenter
  • Bildat opinion för svensk lammköttsproduktion
  • Bevakat rovdjurspolitiken så den inte försvårar en effektiv betesdrift

 

Övergripande mål för LRF Kött

styr och reglerteknik på engelska mat termometer bäst i test Mål på kort sikt
• Svensk köttproduktion har tillväxt
• Konkurrenskraftig produktion med god djuromsorg och miljöhänsyn
liggsår hund behandling Mål på lång sikt
• Svensk produktion ökar med 60% från 2015 till 2030 genom investeringar och ökad produktivitet