Några nyheter i senaste numret:

behöver rentier intervju Avräkningspriserna på slaktgrisar och smågrisar ligger i genomsnitt 6,4 respektive 9,5 procent över 2015 års prisnivåer och har haft en positiv trend över sommarmånaderna vilket sammanfaller med en gynnsam grillsäsong. Fallande foderpriser, i snitt 9 procent lägre än under 2015, bidrar till kraftig marginalförstärkning om 37 procent mot föregående år inom slaktgrisproduktionen. Även inom smågrisproduktionen sker än marginalförbättring (+18,2 %) men i lägre omfattning då foderpriserna inte fallit i samma omfattning.

oväsen i lägenhet En kraftigt minskad slakt av kalv (-28,3%) under årets första sex månader i förhållande till samma period föregående år återspeglar en stark efterfrågan bland uppfödare som söker djur för vidare slutgödning. Antalet slaktade kor och kvigor minskade med 2,6 respektive 7,4 procent under samma period. En närmare granskning av kvalitetsutfallet från slakten visar dock att slakten av mjölkraskvigor är högre än under 2015 vilket talar för en lägre rekryteringstakt inom mjölkproduktionen i linje med den rådande konjunkturen inom mjölkbranschen.

när börjar fastan 2015 islam Slakten av lamm minskade med 6,1 procent under halvårsperioden i jämförelse med 2015. Sannolikt är variationerna delvis en följd av slakteriernas planering men det kan också förklaras av producenteras optimering av välfärdsersättningen för hållande av tackor som infördes vid årsskiftet. Genom att behålla fler tacklamm ges en större ersättning. Även minskningen av antalet slaktade tackor kan förklaras av samma skäl. Kvarhållandet av fler tackor ger stöd för en pågående besättningsuppbyggnad inom svensk lammproduktion.

sommarskola malmö 2018  

vackert väder vilnius