prata med någon online Mjölkföretag ska få hjälp av rådgivare inom produktion, ekonomi och affärsutveckling som tillsammans med företaget tar ett helhetsgrepp för att styra företaget i en positiv riktning. Rådgivningen är tillgänglig för mjölkföretag i hela Sverige som har ökat sin produktion med minst 50 koplatser sedan den 1 januari 2007.

solnedgång göteborg april Första steget i rådgivningen är att ta fram en handlingsplan där ett av målen är att öka kassaflödet i den löpande driften. Vid behov kan även andra kompetenser anlitas. Det andra genomförandesteget innebär att handlingsplanen med olika aktiviteter följs upp kontinuerligt under ett års tid. 

förkyld svenska engelska Jordbruksverket har upphandlat rådgivare i hela landet. Du hittar företagen som tillhandahåller den subventionerade rådgivningen och mer information från Jordbruksverket via länken nedan:

börja med aktier och fonder skaraborgs sjukhus kss skövde