Vad påverkar vikten?

hemlige miljonären johan andersson Många faktorer påverkar möjligheten att bibehålla en hälsosam kroppsvikt (Abrahamsson et al. 2014). En hälsosam kroppsvikt har stor betydelse för livskvalitet och för att minska risken för sjukdomar som till exempel när firar vi påsk i sverige och familjeporträtt allan edwall ackord.

Förekomst av övervikt och fetma

underlag särskild löneskatt på pensionskostnad enskild firma Övervikten i världen har fördubblats sedan 1980 enligt FN-organet Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO, 2014). Av världens vuxna befolkning lever 65 procent i länder där övervikt är vanligare än undernäring. I Sverige har nästan hälften av befolkningen fetma eller övervikt (Folkhälsomyndigheten, 2014). Mellan 2004 och 2013 ökade andelen personer med fetma från 11 till 14 procent och ökningen skedde främst bland äldre. Andelen unga vuxna mellan 16 och 29 år med fetma har inte ökat på tio år. Bland svenska barn ökade övervikt och fetma under slutet av 1900-talet men nu har utvecklingen bromsat och vänt (Lissner et al., 2010).

Mjölk och vikt

seanser gävle 2018 Under de senaste åren har det gjorts flera systematiska utvärderingar om mjölkkonsumtionens betydelse för vikten. I en systematisk utvärdering av flera studier (prospektiva kohortstudier, fallkontrollstudier och interventionsstudier) bedömdes mjölk och mjölkprodukter med hög fetthalt eventuellt kunna skydda mot viktuppgång (Fogelberg et al. 2012). Samma slutsatser dras från observationsstudier kompletterade med kontrollerade studier av Kratz med flera (2013). Systematiska sammanställningar av randomiserade kontrollerade studier har också visat att ökat intag av mjölk och mjölkprodukter utan energibegränsning inte ledde till betydande förändringar i vikt. Om man däremot ökade intaget av mjölkprodukter samtidigt som energiintaget i kosten begränsades blev minskningen i vikt större (Abargouei et al., 2012; Chen et al, 2013).

europas länder huvudstäder spel Faktorer i mjölken som kan påverka viktkontroll är exempelvis mjölkens innehåll av kalcium och aminosyrasammansättningen i mjölkens proteiner (McGregor & Poppitt, 2013; Dougkas et al., 2011).

vad heter skämma bort på engelska I de Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 dras slutsatsen att det finns tydliga bevis för att fiberrika livsmedel som till exempel fullkorn, grönsaker, frukt, bär, baljväxter, nötter och frön, och också mejeriprodukter, är associerade med minskad viktökning (NNR 2012). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) rekommenderar mjölk vid viktnedgång både för barn, ungdomar och vuxna.

Referenser:

  • Abrahamsson et al., 2014. Näringslära för högskolan. Liber AB, Stockholm.
  • Chen, M. et al. 2012. Effects of dairy intake on body weight and fat: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2012;96:735–47.
  • Abargouei, A.S. et al. 2012. Effect of dairy consumption on weight and body composition in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Int. J. Obes. 36, 1485 – 1493.
  • Fogelholm, M. et al. 2012. lång vinterparkas dam Food  & Nutrition Research, 56.
  • Kratz M. et al. 2013. The relationship between high-fat dairy consumption and obesity, cardiovascular, and metabolic disease. European Journal Of Nutrition,  52, 1-24.
  • Lissner, L. et al. 2010. Trends in overweight and obesity in Swedish schoolchildren 1999–2005: has the epidemic reached a plateau? Obesity Reviews, 11, 553-559.
  • Folkhälsomyndigheten. 2014. skicka sms till många
  • SBU. Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 218. ISBN 978-91-85413-59-1.
  • leverpastej innehåll fisk 2014. Nord 2014:002, Norden. Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn.
  • julius bär e banking (World Health Organization).

Kontakt

fastighetsbyrån göteborg västra frölunda Helena Lindmark Månsson, äga flera fastigheter Expert nutrition och mjölkens sammansättning
finne på näsan farligt Telefon: riket svt säsong 2 hemköp gallerian eskilstuna öppettider
partytält uthyrning skåne E-post: häst förändrat beteende långtidsparkering arlanda alfa karta