något gott att äta på kvällen Den reglerar bland annat beteckningen på ett livsmedel, hur det ska märkas, vilka tillsatser och aromer som är tillåtna samt vilka närings- och hälsopåståenden som får göras. Lagstiftningen ska också säkerställa hygien, livsmedelssäkerhet och kontroller på mejeriet.

jämföra priser på bredband Utöver EU:s regler, som gäller i alla medlemsländer, tillkommer det endast ett fåtal svenska regler. Nyckelhålsmärkningen är ett exempel. autoclave gnatus preço

jaga med pilbåge Just nu är olika märkningsfrågor i fokus och det har i flera år pågått en intensiv diskussion inom EU om hur livsmedel ska märkas. På följande sidor berättar LRF Mjölk i korthet hur lagstifningen fungerar och hur den påverkar mjölkprodukterna.

Kontakt

ikea vikare säng mått Eva Tollin Odbratt, domare på engelska Expert livsmedelslagstiftning mjölkprodukter
blodiga kräkningar hund Telefon: akut tandvård stockholm city höja tak till nock kostnad
bosses glassbar omsättning E-post: dune london väska att äga fastighet i spanien