måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Mjölk, grädde, ost, smör, fil, yoghurt med flera mjölkprodukter är skyddade beteckningar. Det innebär att det finns EG-regler för dessa produkter. Reglerna kompletteras med svenska regler i Livsmedelsverkets föreskrifter om mjölk och ost.

röka älgkött innertemperatur Skydd av beteckningar för mjölk samt mjölkprodukter som grädde, fil, yoghurt, ost och smör finns i Rådets förordning 1308/2013, artikel 78. I förordningens bilaga VII finns regler för användningen av ordet "mjölk" och att följande beteckningar uteslutande reserveras för mjölkprodukter: vassle, grädde, smör, kärnmjölk, smörolja, kaseiner, vattenfritt mjölkfett, ost, yoghurt, kefir, kumiss, viili/fil, smetana och fil. I bilagan finns regler för mjölk som livsmedel, till exempel vad som är konsumtionsmjölk och vilka krav konsumtionsmjölk ska uppfylla. Regler för smör, matfettsblandning och margarin finns också i bilaga VII. I förordningen definieras produkternas sammansättning och det finns speciella märkningsregler. Det finns undantag när det gäller beteckningen för vissa produkter som till exempel margarinost, kokosmjölk, kakaosmör, jordnötssmör och smördeg i EU-kommissionens beslut 2010/791/EU och Rådets förordning 445/2007.

lina ilar bonde söker fru Det finns dessutom nationella svenska regler i Livsmedelverkets föreskrifter om mjölk och ost (LIVSFS 2003:39) och som gäller för produkter som produceras och säljs i Sverige:

  • Mjölk och fermenterad mjölk med tilläggsbeteckningen "lätt" får ha en fetthalt på högst 0,5 viktprocent.
  • Grädde och motsvarande fermenterade produkter ska ha en fetthalt på lägst 10 viktprocent. Yoghurt får inte värmebehandlas efter syrningen. Om annan fermenterad mjölk eller grädde har värmebehandlats efter syrningen ska det framgå av märkningen.
  • Ost, margarinost samt smältost som säljs med tilläggsbeteckningen "lätt" får ha en fetthalt på högst 25 respektive 15 viktprocent i torrsubstansen. I föreskriften finns definitioner för smältost, margarinost, mesost, messmör och ost.

Kontakt

provision versteuern selbstständig Eva Tollin Odbratt, bingolotto uppesittarkväll 2015 tid Expert livsmedelslagstiftning mjölkprodukter
mäster samuelsgatan 36 Telefon: västtrafik borås tidtabell giftermål innan barn
månadslön till timlön byggnads E-post: hängande ljuslykta smide växla euro seb