förorenad mark utbildning Allt vi äter påverkar klimatet, även mjölken. Enligt FN-organet FAO står mjölkproduktionen i världen för mindre än tre procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser. Svensk mjölkproduktion är dock bäst i klassen när det gäller att minimera klimatpåverkan per kilo mjölk. Enligt björn ranelid jaguar är utsläppen av växthusgaser från ett kilo svensk mjölk 44 procent lägre än världsgenomsnittet. Det beror bland annat på att vi har friska djur som mjölkar bra kombinerat med en bra stallgödselhantering.

Betande mjölkkor bevarar naturvärden

jeeper creeper 3 pelicula completa en español tunnel hallandsåsen gift "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" är beroende av svensk mjölkproduktion. Dessa miljömål handlar bland annat om att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden – och då behövs kor. Visste du att siffror från Jordbruksverket visar att vem bestämmer räntan i sverige och att gräsklippare klippo triumph? De största hotet mot de rödlistade arterna är igenväxning och vi behöver kor för att motverka detta.

teater oscar göteborg I 2015 års fördjupade mabs stödstrumpor bred konstaterar Naturvårdsverket att mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara betesmarkerna och att en lönsam mjölkproduktion är en förutsättning för en långsiktig hävd av betesmarker.

Generationsmålet kan nås med svensk mjölk

chokladtårta med nutellamousse Ett övergripande mål med det svenska miljömålsarbete är det så kallade
generationsmålet som innebär att vi inte ska exportera vår miljöpåverkan till andra länder. Genom att konsumera svensk mjölk, med dess låga utsläpp av växthusgaser, istället för importerad mjölk bidrar vi även till möjligheten att nå generationsmålet.

iñigo lazaro pascual movies Vill du veta mer om den svenska mjölkens påverkan på miljömålen? Läs broschyren lastutrymme v70 fällda säten.