Andreas Bergmark, Vallen, Skellefteå,  får puss av kalv

Handlingsplan Mjölk

Starkare mjölkföretag är målet med Handlingsplan mjölk 2.0. Enklare regler, billigare foder, stärkt forskning och ökad rättssäkerhet för mjölkbönder är några av medlen för att nå dit. Bakom strategin står bland annat LRF Mjölk/LRF, Jordbruksverket, Växa Sverige och Sveriges lantbruksuniversitet.