lediga jobb ambulansförare Balansen mellan utbud och efterfrågan på mejerimarknaden har stadigt förbättrats under sommaren. Ökningstakten för den globala mjölkproduktionen har dämpats de senaste månaderna samtidigt som Kina kraftigt har ökat sin mejeriexport hittills i år. Detta har resulterat i stigande priser på den internationella mejerimarknaden.

ansökan om tillgodoräknande ki Auktionspriserna i GlobalDairyTrade (GDT) har ökat med totalt 20 % i de två senaste auktionerna. Även om ökningen sker från en mycket låg nivå så är priserna nu drygt 40 % högre än för ett år sedan då priserna nådde sin bottennotering. Även priserna på EU-marknaden har stigit under sommaren och ligger nu i genomsnitt 15 % högre än för tre månader sedan. Mest har EU:s smörpriser gått upp.

formativ bedömning i praktiken I juni 2016 var den samlade mjölkproduktionen hos de fem största mejeriexportörerna 0,5 % lägre än i juni 2015. Framför allt har tillväxten för EU:s mjölkproduktion avtagit. I juni minskade till och med EU:s mjölkproduktion med 1,5 % jämfört med samma månad förra året. Fortfarande ökar mjölkproduktionen i ett antal länder, bl.a. i Tjeckien, Nederländerna och Irland. Om de senaste månadernas positiva utveckling fortsätter finns det goda möjligheter till stigande mjölkpriser innan årets slut.

när jag hör din röst dikt För frågor och kommentarer, kontakta LRF Mjölks expert Lennart Holmström, finska försvarsmakten vapen.