hur länge varar vanlig influensa Marita Wolf, som driver mjölkgården Hägerstad Löneboställe i Rimforsa tillsammans med sin make och tre av barnen, har varit vice ordförande i LRF Mjölkdelegationen sedan bildandet 2013. Hon var tidigare styrelseledamot i Svensk Mjölk i tio år och är ordförande i Växa Sverige, landets största husdjursförening med cirka 235 000 mjölkkor. Nu efterträder hon Palle Borgström som i maj lämnade LRF Mjölkdelegation för uppdraget som ny förbundsordförande i LRF. Samtidigt som en enhällig Mjölkdelegation utsåg Marita Wolf till ny ordförande valdes Lennart Nilsson, lantbrukare i Halland och medlem i LRFs förbundsstyrelse, till ny vice ordförande.

kvalitetskontroll klassificering och märkning av ägg Trenden är att antalet mjölkgårdar sjunker i Sverige samtidigt som de gårdar som blir kvar ökar i storlek.

ännu doftar kärlek text och musik – Det är en internationell utveckling som kommer att fortsätta. Men det finns ingen motsättning mellan små och större gårdar. För LRF Mjölkdelegation är det viktigt att vi bidrar till att förbättra villkoren på gårdsnivå för alla mjölkbönder, säger Marita Wolf.

bilder på hundar som inte fäller En stor del av den nye ordförandens arbete blir att övertyga politiker och beslutsfattare om att stärka svenska mjölkbönders konkurrenskraft.

kyckling bacon grädde ugn – Politikerna ska känna tilltro till oss mjölkbönder som företagare och byggare av svensk tillväxt. För att det ska bli verklighet behöver vi få enklare regler och bättre villkor.

trolleritrick för små barn afrikas länder folkmängd Varför blev du själv mjölkbonde?

köpa fysiskt guld göteborg – För möjligheten att kunna styra, arbeta med företagande och vara en del i ett kretslopp. Det finns väldiga möjligheter för svenska mjölkbönder och det går att skapa lönsamhet, säger Marita Wolf.

säkert läge windows 10 Hon hoppas att regeringens nya livsmedelsstrategi ska bidra till detta.

slime potatismjöl glycerol – Mjölkbranschens övergripande mål om värdetillväxt går hand i hand med livsmedelsstrategins intentioner, säger hon.