recept torsk i ugn purjolök I höst har skogen haft en framskjuten roll i Sverige och i Bryssel. I september vann vi kampen om hur EUs medlemsländer ska bokföra utsläpp och upptag av koldioxid vid skogsbruk (LULUCF). Den fortsatta striden handlar om att åstadkomma en effektiv klimatpolitik genom använda biomassa för att fasa ut fossila bränslen (REDII).

kodknäckarna lätt att läsa Blir det fel får det stora konsekvenser före både skogen och miljön. Därför tar jag som alltid strid för att medlemsstater med ringa kunskap – och som högg ner sin egen skog för hundratals år sedan och utan framgång kämpar för att få den tillbaka – inte ska få diktera villkoren för hur mycket skog vi får avverka och vad den svenska skogsindustrin tillåts göra med råvaran.

alfabetet på tid spel klädhängare hall svart SE KLIPPET: ingår sen i 

josef stalin wikipédia En viktig del i mitt arbete är att skapa en förståelse för ett hållbart och aktivt skogsbruk och hur biomassan kan bidra till ett bättre klimat. Arbetet försvåras av att miljöorganisationer som svenska Greenpeace och Naturskyddsföreningen utnyttjar okunskapen och konsekvent motarbetar svenskt skogsbruk.

flinta motor tändsystem Greenpeace har gått till frontalangrepp mot svensk skog och skapar genom sin ohederliga kampanj rubriker i utländska medier: “Luxury toilet paper used by millions in UK is destroying reindeer habitats”. Naturskyddsföreningen sponsrar varje år internationella organisationer som motsätter sig att biomassa används.

anomalías congénitas del aparato urogenital ju fler desto bättre på engelska LÄS MER: vända kappan efter vinden betydelse

förstoppning gravid medicin Striden på hemmaplan är ofta förbisedd men minst lika viktigt som den i EU. Jag uppmanar alla som vill att Sverige ska behålla beslutanderätten över skogen och som inte vill att klimatarbetet ska hamna i kläm att hjälpa till i det här arbete, i Sverige såväl som Bryssel.  

uppmärksamma översättning engelska vietnam väder oktober Christofer Fjellner (M)
Europaparlementariker