tapetsera om möbler NSFs rådsmöte kommer att hållas i Funäsdalen i slutet av augusti. På programmet finns bl a nationella skogs-program/bioekonomistrategi och markanvändning.
I Bryssel har NSFs nyanställda Emma Berglund nu hunnit bli varm i kläderna.

adlibris letto har hängt sig EUs skogsstrategi, som antogs 2013, är central och viktig för alla inom skogssektorn. I strategin sägs att det behövs hållbarhetskriterier för skogsbruk. En arbetsgrupp bestående av medlemsstater och det civila samhället, bl a en nordisk familjeskogs-representant, arbetar med att ta fram dessa. Gruppen levererar sitt resultat i september 2015. Det kommer troligen att bygga på de kriterier som tidigare antagits av Forest Europe, ett skogssamarbete mellan 46 europeiska länder. Varje nation har då även framgent sin egen skogslagstiftning och lagtillsyn.

uppmärksammade dagar 2016 På EU-nivå är i övrigt klimat och biokonomi mycket aktuella frågor, särskilt med tanke på klimatmötet i Paris i december. Utsläpp och upptag av växthusgaser från skogsbruk och annan markanvändning (LULUCF) diskuteras och utreds. Representanter för vårt familjeskogsbruk har haft flera möten med svenska EU-parlamentariker och högt uppsatta företrädare för EU-kommissionen om värdet av ett aktivt skogsbruk som binder koldioxid och sedan kan ersätta fossila råvaror och energikrävande material. Klimatnytta och bioekonomi på ett bräde.

ananaspaj recept utan ägg På FNs skogsforum UNFF 11 i New York i maj ordnade LRF och Kinas skogsdepartement ett sidoevent om vikten av skogs- och jordbrukskooperation. Den svenska regeringens företrädare lyfte där den svenska skogens potential för jobb och klimat.
Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna, talade om framväxten av den svenska skogsägarrörelsen och dess betydelse för skogsägaren, högre virkesvärde och mer skog.
Den första afrikanska konferensen för familjeskogsbruk genomfördes i juni som en förberedelse för världsskogskongressen i Durban i september.
12 länder var representerade, bl a den skogsägarorganisation i Kenya som LRF Skogsägarna varit med och stöttat starten av.

redoxreaktionen einfach erklärt Kontakt hos LRF Skogsägarna:
räkna ut procent av liter 08-787 58 94