spotify antal användare sverige Emma Berglund skriver svensk skogshistoria. Hon är den första svensk som blir generalsekreterare för CEPF

hallsbergs vårdcentral barn Emma får nu det viktiga uppdraget att bygga upp CEPFs verksamhet och skola in nya medarbetare. Det ska anställas en ny nordisk representant för familjeskogsbruket, det kommer en ny tysk kollega från Bayern och en trainee från Lettland.

inflammation i knä CEPFs arbetsformer ska också ses över och Emmas ambition är mer samarbete med likasinnade organisationer för bättre informationsutbyte och för att uppnå en kritisk massa för bra diskussion och bättre idéskapande. Därför ordnades möten under hennes första arbetsdag både med den Europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca och statsskogarnas organisation EUSTAFOR.

rosett i håret barn  

likertskala instämmer helt