brunch södermalm 2015 Sverige är en skyddad zon för Bemisia tabaci, vilket innebär att landet ska vara fritt från skadegöraren eller att det ska ske ett aktivt arbete för att utrota den. Bemisiamanualen är en del i detta arbete.

teckenspråk bilder färger Rekommendationerna i manualen ska ses som ett hjälpmedel i odlingen och gör inga anspråk på att vara heltäckande. Materialet kommer även att kompletteras och korrigeras löpande, i takt med att nya metoder och nya bekämpningsmedel blir tillgängliga.