ställa av bilen bankid Arbetet i LRF Trädgård leds av LRFs Trädgårdsdelegation och sektionsverksamheten med dess olika mötesplatser är en viktig bas för verksamheten i LRF Trädgård. 

Prioriterade aktiviteter

snabb middag till många Bland det som LRF Trädgård gör och arbetar med, finns en grupp prioriterade frågor:

  • Sektionsverksamhet
  • Trädgårdsspecifik näringspolitik
  • Kommunikation, externt och internt
  • Verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion.
  • Främjandeverksamhet
  • Företräda branschen i olika relevanta organ.
  • Attraktionskraft för trädgårdsnäringen

bruka design brevlåda pris Näringspolitisk bevakning

färgkod nolla fas LRF Trädgård arbetar tillsammans med LRF för att påverka och bevaka näringspolitiska frågor som är viktiga för trädgårdsnäringen. Det sker genom LRFs Trädgårdsdelegation som företräder LRF i branschspecifika frågor. Ständigt aktuella frågor är exempelvis växtskydd, energi, forskning, utbildning och arbetskraft.

högtalare till mobil Medlemmarna styr arbetet

alltid på väg per myrberg text Sektionerna påverkar arbetet inom LRF Trädgård, dess omfattning och inriktning, genom sin representation i LRFs Trädgårdsdelegation, där samtliga sektioner finns representerade. elda efter mörkrets inbrott

dödsbo skulder överstiger tillgångar LRF Trädgårds nyhetskanaler

täckningsprincipen inom straffrätten Som medlem får du information om aktiviteter och viktiga frågor via LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev ”Trädgårdsbrevet” som skickas ut via e-post. LRF Trädgård har även information i varje nummer av tidningen Viola. Viktig sektionsspecifik information skickas direkt ut via e-post och/eller vanlig post till berörda medlemmar.