Foto: Joel Wåreus

Medlemsnära arbete i sektioner

LRF Trädgårds medlemmar är indelade i sektioner, beroende på produktionsinriktning, där det drivs ett medlemsnära arbete. Sektionerna organiserar medlemsträffar som seminarier, utbildningar och studieresor, då man träffas, diskuterar och utbyter erfarenheter.