bamse sång och dansföreställning båstad LRF Trädgård/Industrigrönsaker ska tillvarata sina medlemmars intressen, upprätthålla en näringspolitisk bevakning rörande branschens intressefrågor, verka för branschens tekniska och ekonomiska utveckling samt verka för att stärka samhörighetskänslan och erfarenhetsutbytet mellan branschens utövare. Detta sker bland annat genom studiebesök och studieresor.

rgp funktion excel erklärung De odlarföreningar som är medlemmar i LRF Trädgård/Industrigrönsaker är:

  • Västra Skånes ärtodlarförening
  • Odlarföreningen till Procordia
  • Västra Sveriges Konservväxtodlareförening
  • Västra Skånes Spenatodlareförening
  • Gotlands konservodlareförening
  • Mellansvenska Odlare ekonomisk förening
  • Solanum industripotatisodlarförening
  • Norrbotten Bär och Grönsaker ek förening
  • Pepparroten Halland
  • Skånes trädgårdsfröodlareförening