kanna grönt glas Från och med 2011 är det främst LRF som är sökandeorganisation vad gäller växtskyddsansökningar som rör trädgård. Trädgårdsdelegationen tar beslut och prioriterar vilka ansökningar som ska göras. Beslut och prioriteringar ska vara förankrade i LRF Trädgårds sektioner och hos medlemmarna.

Dispens

systembolaget entre malmö öppettider Som regel får endast godkända växtskyddsmedel släppas ut på den svenska marknaden och användas. KemI kan dock i vissa fall godkänna ansökan om dispens från kravet på godkännande och i särskilda fall tillåta att ett växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt.

Utvidgat produktgodkännande – UPMA

vägverket kameror göteborg Utvidgat produktgodkännande innebär att växtskyddsmedel som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får användas i en annan gröda eller ett annat användningsområde, t ex i högre dos. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge växtskyddsmedlet är godkänt. Användning sker på eget ansvar och växtskyddsfirman som äger produkten ansvarar inte för eventuell bristande effekt eller skador på grödan.

Ömsesidigt erkännande

aldrig vila kläder tjej Ett ömsesidigt erkännande för ett mindre användningsområde innebär en ansökan om ett produktgodkännande av samma växtskyddsmedel, för samma användning och enligt jämförbar jordbrukspraxis från ett annat EU-land till Sverige. Detta betyder att man kan ansöka om godkännande för ett medel som är godkänt för samma användning i ett annat EU-land.