mönster klänning barn Efter ett torrt 2017 och en ännu torrare maj i år är läget oroligt bland Sveriges bönder. Nu när förstaskörden på vallar har genomförts i stora delar av landet konstaterades det att volymen ser ut att ligga under det normala och utsikterna för återväxten är dålig.

köra körde kört engelska Vissa lantbrukare har redan sett en stor del av årets skörd torka bort och eftersom lagren från fjolåret är små pratas det redan om att det kan bli tal om slakt under sommaren. Därför önskar nu LRF att Jordbruksverket ska ge dispens att skörda på arealer som i enlighet med EU-regler inte går att skörda för närvarande. Det gäller exempelvis träda, EFA-träda, övriga EFA-arealer och skyddszoner som med nuvarande regelverk kan skördas först om 1-1,5 månader.

starka tillsammans föreläsning - Bäst är naturligtvis olika former av generella dispenser där följdeffekter för angiva grödkoder i SAM samt påverkan på stödbelopp för kompensationsstöd och förgröningsstöd kan hanteras på lämpligt sätt, säger LRFs expert Lars-Erik Lundkvist.

ta bort bärande vägg källare - Den enskilde kan på kort sikt före 15 juni ändra grödkod från träda till vall men får se upp med så att kompstöd och förgröningen inte påverkas, påminner Lars-Erik.

gångstråk i köpenhamn islandshästar turridning södra stockholm LÄS MER: gula villan express sävedalen