kabel nätverk 10m skära kött tvärs över fibrerna Ganska normal skörd för Sverige, men med stora variationer
Detta år har blivit ett torrt år för många odlare. Det är en klen tröst att det har börjat regna först sent under sommaren. Skördeläget varierar kraftigt i landet, men det blir en ganska blygsam medelskörd i år, speciellt efter rekordåret i fjol. Priserna pressas ner så länge det finns stora lager i världen, men nu kommer det rapporter om dålig skörd i Frankrike och på andra ställen. Priset på råvarubörsen påverkas hela tiden av förväntningar, och det kan förhoppningsvis svänga uppåt.

ryggsäck dator dam kläderna blir noppiga Handlingsplan Växtodling på gång
Under fältmässorna på Borgeby och Brunnby deltog LRF Växtodling och började då diskussionen för att forma en handlingsplan för växtodling. Tanken är att den ska kunna matcha den kommande Livsmedelsstrategin och den Konkurrenskraftsutredning som redan finns framme. Vi fortsätter vårt arbete med handlingsplanen under hösten och hoppas på draghjälp från den nya Livsmedelsstrategi.

tillåter rörelse i kropp största kryssningsfartyg stockholm Ordförandemöte med landsbygdsministern i Almedalen
För första gången i Almedalen ordnades ett seminarium med ordförandena för Lantmännen och LRF samt landsbygdsminister Bucht. En huvudfråga var förstås Livsmedelsstrategin som inte var presenterad men hängde i luften och kunde diskuteras redan då.

benetton arkaden göteborg romantiska texter till pojkvän LRF har fått nya svenska växtskyddsdispenser men det är nya orosmoln i Bryssel
Medan växtskyddsfrågan kommer allt längre upp i politikernas medvetanden får LRF igenom alltfler ärenden hos Kemikalieinspektionen. Dispensen för Butisan är ett exempel på detta. Dessutom kom beslutet i utlovad tid. Många växtskyddsfrågor är fortfarande olösta, men samarbetsklimatet är bättre. Fortfarande kräver dock LRF ett kraftfullt agerande för att vår odling inte ska slås ut. Vi måste få jämförbara möjligheter med våra grannländer och övriga länder på den öppna EU-marknaden.

risenta majsmjöl gröt Efter EU-parlamentets rådgivande omröstning om glyfosat och Ministerrådets beslut om förlängning av glyfosat i 18 månader till 31 december 2017 har EU gått ur askan i elden. Den nödvändiga politiska majoriteten verkar fortfarande saknas och det finns inte någon tydlig plan framåt. LRF har bl a via Bryssel-kontoret deltagit i paraplyorganet Copa-Cogecas lobby-arbete med denna fråga. För Sverige är glyfosatfrågan extra bekymmersam eftersom vi har kortare tidsfönster för alla moment i växtodlingen och inte hinner bekämpa ogräs på andra sätt.

korrugerad plåt tapet En annan aktuell Brysselfråga har varit eventuella samgåenden mellan stora företag med växtskydd och utsäde. Senast diskuterades samgående mellan Dow och DuPont, och de får då en marknadsandel på 30 % i EU och ännu större i Sverige. Detta oligopol är något som bekymrar LRF och vi har haft mediainslag om detta.

världens djur katter föräldrapenning baserad på csn Förgröningen gav mer baljväxter , men vad kan hända framöver
EU-kommissionen har lagt förslag till förändringar av förgröningsstödet inför 2017. LRFs främsta synpunkter på förslaget är att det sammantaget inte innebär förenklingar, att det är för sent med förändringar inför 2017 och att ytterligare miljöåtgärder istället skulle finnas med i landsbygdsprogrammet.

blommor malmö central LRF ser med oro på delar av Kommissionens förslag. Förbudet att använda växtskyddsmedel på vissa arealer medför förmodligen att odling helt uteblir och att behovet att importera proteinfoder ökar. Möjligheten att odla kvävefixerande grödor inom ramen för förgröningen förklarar arealökningen för dessa grödor under senaste åren. Denna ökning har underlättats av att man har kunnat odla förgröningsarealen på samma sätt som annan åkermark. Begränsningarna kring växtskyddsmedel ger även svårigheter när det gäller trädan inom förgröningen. Det påverkar också huvudgrödan vid vallinsådd. Andra problem med Kommissionens förslag är kravet på 9 månaders liggtid för träda samt att kravet på minsta bredd för fältkanter ökas från en till två meter. 

lectura tarot gratis online español öronproppar musik test Insamling för lönsammare odling med växtförädling
Alla vill ha bra utsäde och växtförädling. Det som har skapat lite turbulens i sommar är insamlingen av de obligatoriska växtförädlingsavgifterna på eget utsäde,  som tas ut om inte sorten är gammal och ”fri”. Denna avgift är kopplad till avgiften på certifierat utsäde, men lägre. Varje år sker en förhandling om avgiftens storlek på spannmål, oljeväxter, proteingrödor och potatis med Svenska Utsädesföretagens förening (SVUF). I årets förhandling bestämdes det att ta oförändrade belopp i väntan på en ny EU-förordning.

hemskärm samsung galaxy s5  

adressändring flyttanmälan pris  

sju klassiska småkakor