tävlande melodifestivalen 2018 karlstad säker stil väska LRF:s Växtodlingsråd har haft möte 8 mars
De frågor som togs uppvar det aktuella arbetet med den svenska livsmedelsstrategin, en jämförelse med strategierna i vår konkurrentländer och förändringar i EU-politiken i kommande CAP2020. Satsningen på svensk växtförädling diskuterades med de ansvariga på Svalöv. Sist men inte minst diskuterades förändrade kväverekommendationer till höstvete för säsongen 2016.

svårt prov synonym snacket går vidare LRF medverkade på den internationella biodlarkonferensen BeeCome i Malmö
Helena Jonsson deltog i ett rundabordssamtal på BeeCome, där frågan om ökad produktion och mer utvecklade pollineringstjänster diskuterades. Idag importeras hälften av den honung som svenskarna äter. Dessutom skulle skördarna av oljeväxter och många trädgårdsgrödor öka om biodlingen ökade.

dave franco biografia en español nattlampa sköldpadda musik Arbetet mot kadmium börjar ge positiva resultat
Vetenskapsradion har under månaden uppmärksammat att flera livsmedel innehåller relativt höga halter av kadmium, men under gränsvärdet. Orsaken till resthalterna är främst att många av Sveriges odlingsjordar innehåller naturligt höga halter av kadmium sedan istiden. Däremot har det mångåriga svenska arbetet av LRF och andra med att stoppa all kadmiumtillförsel börjat ge resultat. Det är nu det atmosfäriska nedfallet som ger störst tillskott till åkermarken, och då handlar det om importerade föroreningar. Att arbeta vidare med växtförädling och nya sorter är tillsammans med odlingstekniken en annan viktig åtgärd. Även i Livsmedelsverkets studie av mjöl har halterna slutat öka och visar tendenser till en minskning. Det allmänna rådet från verket är att äta varierad kost från olika jordar.

isacsons betonghåltagning ab bära hjälmar av guld LRF har tagit nya initiativ i lobby-arbetet med växtskyddsfrågan
Under månaden har LRF intensifierat sitt arbete med växtskydd. Ett nytt grepp var att låta bl a en oljeväxtodlare berätta om sin situation på ett riksdagsseminarium, som drog fulla hus den 17 mars. Kopplat till detta problem med jordloppor och andra insekter finns nu en rapport från Copa-Cogeca om situationen i flera av våra grannländer efter EU-förbudet mot neonikotinoider. Det blir svårt att förverkliga det politiska målet om mindre beroende av växtskyddsmedel och mer integrerat växtskydd utan mer forskning och utveckling. Denna fråga ska därför forskningsrådet Formas prioritera i sina satsningar framöver. Vi behöver nu fler verktyg på den gemensamma och öppna marknaden. Annars kan odlingen komma att flytta utomlands och miljöpåverkan i så fall exporteras.

bara vara coffeeshop i örebro ab Även i denna fråga har Vetenskapsradion borrat vidare under månaden. Det som reportrarna kunde konstatera var att resthalterna av bekämpningsmedel i svenska livsmedel var mycket låga i en internationell jämförelse, vilket bekräftades av Livsmedelsverket. 

utgående moms på inköp konto fysisk arbetsmiljö innebär En nordisk bioekonomipanel är bildad
Vid ett möte i Köpenhamn  i början av månaden med medverkan av LRF bildades en nordisk bioekonomipanel, som på olika sätt ska främja en bredare produktportfölj för lantbruket. Ett storskaligt exempel på detta är etanolfabriken, som tar hand om ett veteöverskott och ger svenska exportframgångar i Tyskland.