På gång

recept på köttfärsbiffar med bacon politisk karta världen Lågt pris efter rekordskörd och prissäkring i EU diskuteras fortfarande
Priserna pressas efter goda skördar världen runt. Frågan om prissäkring är lika aktuell som vanligt och håller fortfarande på att processas i EU. LRF och Copa-Cogeca i Bryssel bevakar därför slutförhandlingarna om prissäkring med MiFID 2. För Sveriges del är 2015 års rekord på 6,2 miljoner ton spannmål ett resultat av tre positiva trender: större areal, högre andel höstsäd och högre hektarskördar.

kringlor recept sur grädde duden online wörterbuch englisch deutsch Politisk påverkan på frågan om förbättrat svenskt växtskydd
LRF och LRF Växtodling har på olika sätt försökt att påverka den svenska politiken för att få mer gemensamma villkor för växtskyddet jämfört med våra grannländer. Vi behöver fler verktyg på den gemensamma och öppna marknaden. Viktigt är att försöka undanröja alla hot som kan leda till att odlingen flyttar utomlands och att miljöpåverkan i så fall exporteras.

väga upp till på engelska knäppta händer på engelska Drönare möjlighet i odlingen men regler saknas
LRF Växtodling deltog vid en konferens om drönare, eller Uninhabitated Airborna System (UAS). Regelverk håller på att skapas i Sverige och i EU för att möjliggöra en samexistens mellan UAS och flygtrafiken som alltid har företräde runt flygplatserna. Förslaget är att ha olika zoner beroende på hur stor konkurrensen är om luftrummet. I praktiken kan UAS leda till många fördelar för växtodlingen. För varje del av ett fält kan man mäta uppkomst, kommande skördar och färgnyanser. Dessutom kan man få bra grepp över ogräs och skadegörare. UAS kan leda till en förbättrad hållbar intensifiering, alltså mer skörd med mindre insats, men först väntar en hel del utveckling av tekniken och regelverket.

Levererade resultat

händer i halmstad polisen vad hände i stockholm i natt LRF önskar inte nationella förbud mot GMO-odling
Trots en gemensam EU-politik har GMO-frågan ständigt varit bromsad av blockerande minoriteter, och det har lett till få eller oftast inga beslut. I ett försök att bryta detta läge har Kommissionen föreslagit att varje medlemsstat själv får öppna upp för möjligheten att ha nationella eller regionala förbud mot GMO-odling. LRF Växtodling deltog i en grupp med experter som har utrett frågan åt Sverige. Utredningen föreslår en ändring av miljöbalken för att öppna möjligheten till GMO-förbud. I ett särskilt yttrande föreslår LRF bl a frivilliga åtgärder i Sverige och en bredare diskussion om växtförädling och önskvärda egenskaper före en diskussion om olika tekniker. LRF vill om det mot förmodan skulle bli aktuellet att begränsa odling av GMO i hela eller delar av Sverige, utreda ersättning till de odlare som berörs. Dessutom kan vi redan nu konstatera att den nyaste tekniken CRISPR/cas9 har sprungit ifrån den nuvarande GMO-lagstiftningen.

så som du föreslår hämndens gudinna ate LRF önskar mer forskning om växtskydd
Kopplat till Konkurrenskraftsutredningen skickade Formas ut en remiss om kommande forskning om växtskydd och LRF, LRF Trädgård och LRF Växtodling lämnade ett gemensamt svar. Vi tryckte bl a på Sverige utsatta läge med många nationella utmaningar och få insatsmedel jämfört med konkurrentländerna. Det är också svårt att förverkliga det politiska målet om mer integrerat växtskydd utan mer forskning. Det behövs sedan också en bibehållen och ökad rådgivning ut till våra företag.

de övriga ärenden häftiga barnkläder på nätet Växtförädlingen behöver en rejäl satsning
Sverige har stolta traditioner inom växtförädling och nu när Formas vill ha förslag på lämpliga forskningsinsatser för växtskydd passade LRF på att slå ett slag för ökade förädlingsinsatser. På en liten marknad som Sveriges är det svårt för marknaden att själv finansiera det första förädlingssteget, pre-breeding, som sedan ger underlag till ny sortförädling. Förutom förebyggande växtskydd är växtförädlingen också viktig för att kunna odla fler grödor i växtföljden allt längre norrut i Sverige.

sandeplanskolan höllviken karta pizzeria utkörning skövde Seminarium om Grön konkurrenskraft på Jordbruksverket
LRF Växtodling medverkade vid Jordbruksverkets årliga seminarium om Grön konkurrenskraft. Det traditionella seminariet har blivit en bra mötesplats för en diskussion om möjligheterna och svårigheterna under året som har gått för branscherna mjölk, nötkött, griskött och växtodling. Årets vinnare blev nötkött.

höjt barnbidrag 2014 maspalomas gran canaria väder februari Provning av rapsolja, potatis och äpple på Årets kock
I år blev det mer utrymme för odlingsfrågor på Årets kock. I LRF-montern ordnades bl a smakprovning på rapsolja, potatis och äpple, vilket blev en uppskattad aktivitet för de många matintresserade besökarna.

ställplatser husvagn tyskland bibeln fakta för barn