första maj röd dag 2016 grävmaskinist lön danmark LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Hästföretagarna är ense i frågan.

lägenhetsbyte blocket göteborg - Vi vet att det förekommer brister beträffande arbetsförhållanden i hästbranschen och det är naturligtvis inte bra. Genom LRF Hästs branschsamarbete har vi möjlighet att agera, och det gör vi. Samtidigt är det viktigt att poängtera att problemet inte är kännetecknande för hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

jag vet inte än engelska LRF Häst har fått ett tydligt uppdrag i att arbeta med kvalitetssäkring i branschen, bland annat vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor. Hästnäringens Nationella Stiftelse och LRF Häst samarbetar i frågan via den gemensamma plattformen Hästnäringens arbetsmarknadskommitté, som finns sedan ett år tillbaka. Under året har också stort fokus lagts på utbildningar i arbetsmiljö till arbetsgivare.

västerbottenpaj lchf pofiber - Hästnäringens organisationer har ställt sig bakom en gemensam värdegrund för seriöst företagande inom hästnäringen. Vi arbetar också kontinuerligt med att kompetensutveckla och säkerställa att dessa frågor finns med i våra befintliga utbildningar mot företagare och verksamhetsledare, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Hästnäringens Nationella Stiftelse.

jag köpte på engelska Hästföretagarna är ytterligare en av de organisationer som har agerat i samband med att frågan om arbetsvillkoren i hästbranschen har lyfts i media.

sedan tidigare på engelska - Vi måste jobba, tillsammans, på lång sikt för att åstadkomma en förändring och visa att vi tar det här på allvar, säger Aja Blomberg, ordförande i Hästföretagarna.