inuti labyrinten om mordet på olof palme enkelt påskpyssel för vuxna Nya regler om gårdsstöd 2015
Reglerna för vem som kan få gårdsstöd och andra stöd och ersättningar skärps inför 2015. Detta kan påverka företag som driver hästverksamhet. Det handlar framför allt om företaget också har sådan verksamhet som ryms inom begreppet ”permanent sport- eller rekreationsanläggning”. 

tända ljus allhelgona 2012 tappat mobilen i vattnet försäkring Vilka riskerar att omfattas av regeln?
Har du över 5 000 Euro (drygt 45 000 kronor) i gårdsstöd och mindre än 36 ha mark som du erhåller gårdsstöd för – då riskerar du att omfattas av den nya regeln och då bör du omgående kolla vad som gäller för just din gård.

kampsport för barn linköping permanenta håret rakt Om du omfattas eller riskerar att omfattas av regeln:

 • Läs mera om regelverket som helhet på: räddningstjänsten syd twitter
 • Använd göteborg östra centrum karta för at ta reda på om just din gård berörs. 
 • Ta gärna kontakt med en rådgivare och diskutera olika lösningar i de fall det finns risk att du i din verksamhet kan bli av med betydande stödbelopp. Både LRF Konsult, Hushållningssällskapet och andra rådgivningsorganisationer har goda kunskaper på området och kan hjälpa till.
 • Ta reda på vad som gäller för din gård redan nu. Tänk på att SAM-ansökan ska vara insänd den 12 maj.

frâncio tabela periodica mùa đông của anh lệ quyên Stöden och ersättningarna som detta berör är:

 • det nya gårdsstödet
 • förgröningsstödet
 • stödet till unga jordbrukare
 • nötkreatursstödet
 • ersättning för extra djuromsorg
 • ersättning för ekologisk produktion samt 
 • kompensationsbidrag

ikea ektorp hörnsoffa bädd Denna nyhet rör alla som fick mer än 5 000 euro i direktstöd (gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och stöd för mervärden) år 2014, innan avdrag för eventuella fel i ansökan eller tvärvillkorsavdrag. Den nya bestämmelsen riktar sig egentligen mot en ännu större grupp. De som är berörda är de som driver flygplatser, järnvägstjänster, vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta sport- eller rekreationsanläggningar. 

Som hästföretagare bör du vara uppmärksam på att du kan omfattas av det som i regelverket benämns just sport- eller rekreationsanläggning, eftersom ridskolor och liknande klassas som det. Inackorderingsstallar räknas dock inte som permanenta sport- eller rekreationsanläggningar. I övrigt arbetar Jordbruksverket med att tolka hur andra hästrelaterade verksamheter ska bedömas.  

receta ropa vieja canaria arguiñano back on track knäskydd hund Hur du påvisar att din huvudverksamhet är jordbruk
Du kommer troligen kunna visa att jordbruksverksamhet är din huvudsakliga verksamhet på tre olika sätt:

 1. Genom att skicka in en kopia på vad du registrerat som huvudsaklig verksamhet hos Bolagsverket eller hos Skatteverket (Skatte- och avgiftsanmälan).
   
 2. Genom att skicka in underlag som visar att ditt direktstöd det senast avslutade räkenskapsåret var minst 5 procent av den totala bruttointäkten från annan verksamhet än jordbruksverksamhet, före avdrag för fel.
 3. Genom att skicka in underlag som visar att minst en tredjedel av den totala omsättningen kommer från jordbruksverksamhet. 

lunchrestauranger vasastan göteborg Vad som räknas som jordbruksinkomst i detta sammanhang är ganska speciellt, men kortfattat är det direktstöd och inkomster från jordbruksprodukter. 

vasakronan malmöfastigheter ab Om du uppfyller något av undantagen ovan kan du alltså få dessa stöd och ersättningar fastän att du driver en ”permanent sport- och rekreationsanläggning” eller liknande, eftersom din huvudsakliga verksamhet trots allt är jordbruk.

reparation äkta mattor stockholm gymnastikdräkt barn stockholm Vad händer härnäst?
Håll utkik på Jordbruksverkets hemsida om mera information. Ett tips är att förbereda 2015 års SAM-ansökan genom att redan nu identifiera om du behöver vidta extra åtgärder för att inte riskera indraget gårdsstöd 2015. 

blanda ipren och alvedon tandvärk SAM-ansökan för 2015 års ersättningar ska vara inskickad i maj 2015, senare än vanligt med anledning av de i nuläget många osäkra delarna i regelverket. Ett tips till dig som hästföretagare är dock att redan nu ta reda på om du kommer att beröras av de nya reglerna eller inte. polenböller bei youtube