mörk choklad utan socker Så här sammanfattar Fredrik Rosén, skattejurist på LRF Konsult, ställningstagandet och domen: 

gamla mynt och sedlar värde I Sverige är  prispengar vid tävling momspliktiga. Som en följd av EU-domstolens dom, den s.k. Bastovadomen , C 432/15, ändras nu detta, dvs prispengar blir momsfria.  EU-domstolen uttalar dock att startpengar till tävlande kan vara  momspliktiga, om den tävlande bedriver momspliktig tävlingsverksamhet.

ilmatieteenlaitos sääennuste lappeenranta  Skatteverket har i Ställningstagande 2017- 07 –12  ”Omsättning med mera vid idrottstävlingar”, ansett att EU-domstolens synsätt ska tillämpas i Sverige från den 1 januari 2018.

bra italienare på söder hatten är din swf

hamngatan 4 malmö  I tävlingsverksamheter med hästar kommer således prispengar från detta datum anses vara momsfria. Utbetalda startpengar är dock momspliktiga för den som bedriver en momspliktig hästverksamhet. För den som bedriver momspliktig verksamhet, finns rätt att göra avdrag för ingående moms.

tigersåg bosch gsa 1100 e  Den nya ordningen kommer ha stor påverkan på framförallt tävlingar inom trav och galopp där stora summor prispengar kontinuerligt betalas ut. Finns inga momspliktiga intäkter i en verksamhet så finns inte heller någon avdragsrätt för moms.

husensjövägen 39 c  I och med att startpengar vid tävling är momspliktiga för den som bedriver en momspliktig hästverksamhet, finns möjligheter för att hästägare som erhåller sådana att fortsätta med momspliktig tävlingsverksamhet även efter  den 1 januari 2018.

björn ranelid tiger tatuering  Mot bakgrund av den stora påverkan det nya synsättet direkt kommer att få för tävlingar med hästar där momspliktiga prispengar betalas ut , finns skäl  att anta att upplägget kring detta kommer att förändras. Eftersom Skatteverket meddelat att det nya synsättet kommer att tillämpas från den 1 januari 2018 har näringen viss tid på sig att anpassa sig till den nya ordningen.

böter obesiktad bil Mer information se utifrån detta på engelska.

fransk chokladtårta smörkräm