Raps_Skåne

Dotterbolag

LRF-koncernen består av åtta företag som tillsammans har över 100 000 kunder och två miljarder kronor i omsättning. Våra affärsidéer och verksamheter är olika, men gemensamt är att alla företag levererar medlemsnytta. Medlemsnytta innebär dels tjänster av hög kvalitet riktade direkt mot medlemmarna, dels att företagen levererar vinst. Den vinst som företagen levererar används för att skapa ytterligare medlemsnytta.