ES_09up41379

Under 36 och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum.

LRF Ungdomen är en organisation och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog trädgård och landsbygdens miljö. LRF Ungdomen är spjutspetsen som driver viktiga frågor för oss unga i LRF med huvudinriktning på företagsutveckling och opinionsbildning.