provera menstruação como tomar Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma viktiga frågor och att gå igenom motioner och yttranden till den kommande riksstämman.