svårt att andas genom näsan operation Styrelsen verkställer de uppdrag som den årliga riksförbundsstämman beslutar om. Arbetet i styrelsen leds av förbundsordföranden, som utses av riksförbundsstämman.

gömma sig bakom Verkställande direktören ansvarar på styrelsens uppdrag för att verkställa styrelsens beslut om mål och inriktning.

bakåtvänd bilbarnstol bäst i test 2014 Styrelsen utses av stämman som består av 150 fullmäktige, vilka representerar individmedlemmarna och organisationsmedlemmarna i LRF. 105 fullmäktige väljs av regionerna och 45 väljs av organisationsmedlemmarna.