vad heter bland annat på engelska – Det känns överraskande, men  väldigt roligt, säger Sven-Ulrich Olsson, ordförande i Söderhamns lokalavdelning.

va är klockan i australien LRF har i år valt att lyfta fram en avdelning som på olika sätt arbetat för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och därmed förbättrat förutsättningarna för ett framgångsrikt landsbygdsföretagande i bygden.

snyggaste väskorna 2018 – LRF Söderhamn har under året  jobbat med många frågor. Vi har bland annat skapat ett utbildningsprogram för att få till en bättre odling och djurhållning med hjälp av bidragspengar. Vi har jobbat  aktivt med Mjölkkronan som 2015 gav 200 000 kronor extra till tio mjölkbönder i kommunen, säger Sven-Ulrich Olsson.

snabba kolhydrater innan träning exempel – Under förra året arbetade vi även flitigt med att öka spannmålsodlingen genom att ordna fältvandringar. Det arbetet resulterade i att fler personer fick en ökad kunskap om odling och att Lantmännen återigen kunde ta emot spannmål vid Silon i Stugsund. Efter det ökade invägningen, från 1 500 ton till dryga 4 000 ton, säger Sven-Ulrich Olsson.

blodtryck vid ökat intrakraniellt tryck En av de allra viktigaste uppgifterna för Söderhamns LRF-avdelning är kontakten med medlemmarna.

sov gott dröm sött – Vid våra träffar brukar vi alltid berätta vad vi har arbetet med sedan sist och alla får komma till tals. Det är ju medlemmarna som vet vad LRF borde jobba mer eller mindre med, säger Sven-Ulrich Olsson.

ljusblå ögon linser Söderhamns lokalavdelning tar emot sitt pris i samband med LRFs riksförbundsstämma på Sånga-Säby Kurs och Konferens på Färingsö utanför Stockholm den 24-25 maj. Priset är på 25 000 kronor.

röda stjärnan airsoft göteborg Juryns motivering lyder:
”Söderhamns lokalavdelning har aktivt jobbat med att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom kunskapsuppbyggnad, arbete med offentlig upphandling, integrationsprojekt och Mjölkkronan. Avdelningens styrelse är aktiv och har kontinuerlig kontakt med kommunpolitiker, tjänstemän, näringsliv och media, för att på olika sätt arbeta med förutsättningar som möjliggör landsbygdsföretagande i bygden.”