Stämmobild 2017

Riksförbundsstämman 2017

2017 års stämma hölls 30-31 maj på Sånga-Säby Hotell & Konferens. Temat för stämman var "Framtidstro".

Avgående och nyvald förbundsordförande i LRF

Riksförbundsstämman 2017 avslutad

hänger med huvudet synonym Nästa års stämma hålls 29-30 maj 2018