köln stadtmuseum neubau – Gammelmedia som högt ansedda och respekterade DN Debatt är till exempel inte längre den allenarådande kanalen för att få spinn på en nyhet och sätta agendan. De egentliga makthavarna idag är youtubers, bloggare och influencers. Men omkring oss på engelska också de företag och organisationer som förstår och har förmågan att använda de nya medierna på rätt sätt. LRF ska vara en av dem, sa Anders Källström.

ekologisk värmekudde barn Han avslutade med att konstatera att, för att nå nya medlemsgrupper, krävs tre saker:

  • vad är linkedin för något LRF behöver synas på andra ställen än vad vi traditionellt gjort. Här gäller det alltså att ta tillvara de nya kommunikationsmöjligheterna.
  • barn som skakar i sömnen Andra behöver prata gott om oss. Med ett möjlighetsinriktat budskap kan vi skapa nyfikenhet hos nya målgrupper.
  • avkastning på totalt kapital förklaring Vi behöver hålla i och hålla ut. En av mina företrädare myntade begreppet och det är lika aktuellt då som nu. Förändringsarbete tar nämligen tid.

säkraste bilen älgkrock lika som bär inredning.