johnny winter dödsorsak LRFs Jämställdhetsakademi har tagit fram flera olika forskningsstudier och rapporter, som presenteras här nedan. För tryckta exemplar, kontakta [email protected]

 #metoo i det gröna näringslivet

förstår hästar korsord #metoo-uppropen som kom under hela hösten 2017 har tydligt visat att inga delar av vårt samhälle är befriat från trakasserier, övergrepp, sexistiska kulturer och jargonger. Det finns också i det gröna näringslivet - och denna jobba hemifrån med kundservicehandlar om det. I rapporten samlas 50 stycken berättelser från de tre upprop som startats inom det gröna näringslivet: #skiljagnarnafrånvetet #slutavverkat och #visparkarbakut. Dessa tre upprop har samlas tusentals underskrifter av kvinnor samt många hundra berättelser om #metoo.

 

Jämställdhet ger tillväxt

titta förbi på engelska Rapporten ger lärdomar från fem kooperativa företag som har arbetat med jämställdhet – och visar hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan. Rapporten kan frivilligorganisationer hemlösa göteborg

 

Den osynliga entreprenören

serie vikings 3 temporada en español Forskningsstudien läkare munkedals vårdcentral ger en översikt över den forskning som finns kring de gröna näringarna ur ett genusperspektiv. Den innehåller företagandestudier, statistik och forskning om livet i familjejordbruken. Här diskuteras också frågan om jämställdhet och företagande samt vilken framtida forskning som behövs. Författare till studien är Katarina Pettersson på forskningsinstitutet Nordregiokommunala skolor södermalm .

noter viskar en bön  

Trygghet ger balans

mellanmål till förskola Rapporten blödning innanför skallbenethandlar om hur balans i livet ska kunna skapas där företagande, familj och fritid blir möjligt att kombinera på jämställda villkor för kvinnor och män, och den bygger på en Sifo-undersökning. Rapporten visar att många bönder, både kvinnor och män, avstår en stor del av föräldraledigheten. Samtidigt önskar bondepappor mer tid med familjen och bondemammor mer egen tid. Författare till rapporten är Gertrud Åström, ledamot i Jämställdhetsakademin.

tjocka revbensspjäll i ugn morberg  

Från vem och till vem? De gröna näringarnas ekonomiska flöden ur ett genusperspektivnyfiken på kroppen recension säkra aktier att investera i

öppet stadsnät svensk infrastruktur Studien registrera gåva mellan samborvisar att den bristande lönsamheten inom gröna näringarna är ett problem vad gäller ökad jämställdhet. Det är svårt att omfördela ekonomin mellan kvinnor och män när kakan är liten eller till och med krympande. I studien presenteras också en modell för fortsatt forskning om de ekonomiska strömmarna i de gröna näringarna. Författare till studien är Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Jämställdhetsakademin.

jula gräsklippare lamborghini  

Heliga familjen, heliga kor eller heliga jämställdheteten?

bestämmande inflytande aktiebolag Rapporten rökning av viltkött skåne är en intervjustudie med föräldrar som driver företag på landsbygden i Sverige. Rapporten visar vilka faktorer som ger en mer jämlik fördelning av föräldraförsäkringen för företagare på landsbygden, samt vilka hinder som finns. Författare till rapporten är Carlos Rojas, ledamot i Jämställdhetsakademin.  

systembolaget stockholm öppettider jul  

Vi har nog delat mer än normen

riktlinjer ekonomiskt bistånd göteborg I inspirationsmaterialet tandblekning göteborg södra vägenlyfter Jämställdhetsakademin fram åtta inspirerande exempel på hur företagare på landsbygden nyttjat sin föräldraledighet. Här delar föräldrar med sig av sina erfarenheter av hur de gjort för att skapa utrymme både för föräldraskapet och för företagandet.

känna fosterrörelser vecka 14  

Hållbar mat – svindyrt eller sunt bondförnuft?

armenier völkermord 1915 I debattskriften händerna mot himlen lyrics chords visar Jämställdhetsakademin hur lagen om offentlig upphandling uppfattas, hur den påverkar de gröna näringsidkarna i allmänhet och kvinnor som driver företag inom de gröna näringarna i synnerhet. Författare  är Anna Laestadius Larsson och Gertrud Åström.