absolut vodka åhus museum Studiematerialet kan med fördel användas av LRFs lokalavdelningar, för en diskussionskväll eller studiecirkel. Materialet är en något omarbetad version av ett material som togs fram till filmen "Lanthushållet under 1900-talet", och detta material kan användas separat från filmen.

södra berget runt 2013 För fördjupning av de frågor som tas upp i materialet hänvisas till aktiviteter malmö sportlov.