sedan dess på engelska LRFs kommungrupper bjuder in företagare i det gröna näringslivet till ett möte tillsammans med arbetsförmedlare och lokala myndigheter. Lokala överenskommelser och handlingsplaner tas fram kring hur man kan gå vidare i en mer konkret fas med matchningar mellan företagare i de gröna näringarna och nyanlända.  

Lokalt engagemang målet 

ratata en plats i mitt hjärta Arbetet utgår från två viktiga faktorer; att det är viktigt med ett lokalt engagemang för att skapa långsiktighet och att det primära är att föra ihop aktörer som har ett myndighetsansvar för nyanlända med de lokala företagen i det gröna näringslivet. Avsikten med upplägget är att man ska komma fram till lokala överenskommelser omkring fortsatt arbete så att det ägs av lokala eldsjälar och blir självgående för att det ska leva vidare efter projektet. 

lån hus utomlands Projektmedarbetarna hjälper till genom att, via LRFs regioner och kommungrupper, ordna träffar på kommunal nivå, där LRFs intresserade medlemmar får träffa de lokala aktörerna med ansvar för nyanlända.

förstora läppar malmö Under 2017 har Landet runt fått projektmedel från Tillväxtverket.

månadspeng 2017 swedbank LRFs integrationsarbete har fokus på företagande och medlemsnytta, och  koppla ihop integrationsarbetet med möjligheter för våra medlemmar och det gröna näringslivet.

växa upp på spanska Kontaktperson: Mats Bergling, projektledare, [email protected]