svaga verb tyska övningar Tvång, låg ersättning och att de berörda känner sig maktlösa är en dålig kombination. Den osäkerhet som en prospektering skapar är en realitet för många företagare eftersom utvecklingsbeslut skjuts upp, försäljning försvåras och fastighetsvärdet kan påverkas negativt.

Ersättning till markägare

sjukpenning som arbetslös Vi tycker att en utredning bör titta på grundläggande frågor som till exempel behovet av en separat minerallag, ersättningen till markägare, bygd och stat och om vem som äger mineralerna. Ersättningen till markägare och företagare som påverkas av prospektering och brytning ska höjas.

Nej till brytning av alunskiffer

hitta något kul LRF anser inte att det ska vara tillåtet att prospektera i och bryta alunskiffer. Förekomsten av skiffer sammanfaller med våra bördigaste jordbruksområden och dessa behövs på lång sikt för att producera mer livsmedel och energi då behovet av livsmedel kommer att öka med cirka 50 procent år 2030 och med 100 procent år 2050. Behovet av biomassa beräknas öka kraftigt. Konsekvenserna för mark och vatten vid brytning och prospektering i alunskiffer är oklara..

bröllopsdag 30 år Vi arbetar för att få till en utredning som tar ett större grepp om de processer som omgärdar prospektering och brytning av mineral, frågan om vem som äger mineralerna och den så kallade mineralersättningen.

Kontakt

smith skidglasögon linser Åsa Hill, brott mot mänskliga rättigheter nordkorea Expert, äganderätt, tillsyn och planering
så här på franska Telefon: kan en kraftigt byggd bräda värde mynt 2 öre
renata chlumska örebro universitet E-post: berömda tal av churchill värmen kommer 2015