armens musikkår berwaldhallen De minsta sjöarna och vattendragen, liksom anlagda våtmarker och diken, bör helt undantas från strandskyddet.

mottagit på engelska Utökning av strandskyddet på upp till 300 meter bör aldrig förekomma utan tydliga motiv och i dialog med berörda markägare. Tyvärr kan vi här konstatera att den översyn som gjordes av det utvidgade strandskyddet medförde stora inskränkningar. De saknar också i stor utsträckning tydliga motiv och dialogen med markägarna var mycket bristfällig.

gilla jobbet umeå Vi anser också att undantaget från strandskyddet som gäller för jord och skogsbruk måste förtydligas. Även om bygglov och dispens inte ska behövas för den som ska utveckla sitt lantbruk inom strandskydd så ställs det ändå krav, bland annat på att verksamheten ska ge ett ”betydande tillskott” till inkomsterna. Detta anser vi är felaktigt eftersom alla lantbruk är företag som brukar marken. Oavsett om du är stor eller liten är detta en verksamhet som är viktig för landsbygden.

månadssten oktober thomas sabo LRF har också drivit ett pojken som överlevde förintelsen filmför att få klargjort att hästen är att betrakta som ett lantbruksdjur och där har domstolen gått på företagarens och LRFs linje. Hästhållning inom strandskydd ska nu omfattas på samma sätt som övrigt lantbruk.