fötterna på jorden uttryck Dessa län har idag regionala livsmedelsstrategier:

tips på nyttig matsäck Övriga län har kommit olika långt med strävar alla efter att ta fram egna regionala strategier. Om du vill veta mer så ta kontakt med det regionala LRF-kontoret.